בעקבות פגיעה בצרכנים: משרד התקשורת מונע מ״אייס תקשורת״ לגייס מנויים חדשים

השר הנדל החליט להגביל את פעילותה של "אייס תקשורת חכמה" לתקופת בחינה של ארבעה חודשים, בסיומה תשקל שלילת היתר לספק שירותי אינטרנט לצמיתות.

ערוץ 7 , ו' בתמוז תשפ"א

בעקבות פגיעה בצרכנים: משרד התקשורת מונע מ״אייס תקשורת״ לגייס מנויים חדשים-ערוץ 7
יועז הנדל
ערוץ 7

בחודשים האחרונים מתנהל במשרד התקשורת הליך פיקוח בעקבות מספר חריג של תלונות צרכנים על התנהלותה של חברת "אייס תקשורת חכמה" כלפי לקוחותיה.

עיקר התלונות התקבלו בגין המשך חיובים לאחר בקשת הלקוח להתנתק מהשירות, עיכוב בזיכוי לקוחות, חיובים מופרזים, הטעיית צרכנים, חוסר מענה במוקדי השירות לקוחות והתמיכה הטכנית ועוד.

בחודש נובמבר האחרון יצא המשרד בשימוע בעקבות התלונות מהן עלה כי "אייס תקשורת חכמה" הפרה לכאורה את תנאי היתר הפעילות שלה, פגעה בטובת הציבור ואינה פועלת בהגינות כלפי מנוייה.

לאחר שהתקבלו התייחסותה של החברה לשימוע, וכן נידונה עתירתה בבג"ץ, שר התקשורת, יועז הנדל, אימץ הבוקר (ד') את המלצת גורמי המקצוע במשרד להגביל את פעילותה של "אייס תקשורת חכמה" לתקופת בחינה של ארבעה חודשים, בסיומה תשקל שלילת היתר לספק שירותי אינטרנט לצמיתות, בעקבות התנהלותה הפוגענית.

במסגרת ההגבלה, יאסר על החברה לגייס מנויים חודשים לתקופה של ארבעה חודשים, שתחל בעוד 21 יום. מדובר בצעד חריג המהווה הגבלה משמעותית על פעילותה של החברה. במהלך תקופת הבחינה הזו, על החברה יהיה לשפר את איכות השירות שהיא מספקת למנוייה, ולצמצם באופן דרמטי את הפגיעה בהם.

בסוף תקופת הבחינה, יחליט משרד התקשורת, בהתאם לביצועיה של החברה, האם להסיר את המגבלה, להאריך את תוקפה, או לנקוט בצעדים נוספים כמו ביטול ההיתר של החברה לאספקת שירותי אינטרנט.

כמות התלונות על חברת "אייס תקשורת חכמה" שהתקבלו בתחום פניות הציבור במשרד הינה כמות חריגה וגבוהה מאוד ביחס לגודל החברה. בשנת 2019 התקבלו במשרד 103 תלונות, בשנת 2020 התקבלו 461 תלונות ובשנת 2021 עד ליום 9 ביוני התקבלו 246 תלונות.

משרד התקשורת העיר לחברה מספר רב על פעמים על השירות שהיא מספקת ללקוחותיה, ואף קיים שימוע לחברה במטרה לצמצם את כמות התלונות והפגיעה בצרכנים, אך נתקל בחוסר שיתוף פעולה מצד החברה. נציין כי על החברה הוטל גם עיצום כספי מטעם הרשות להגנת הצרכן בשל פגיעה בלקוחותיה.

משרד התקשורת רואה חשיבות רבה בהתנהלות ראויה והוגנת של חברות התקשורת, וימשיך לפקח על פעילותן על מנת שציבור הצרכנים בישראל לא יפגע מהתנהלות החברות השונות.

תחום פניות הציבור במשרד מטפל מידי יום בתלונות רבות, ופועל כדי להשיב לצרכנים את כספם על חיובים שנגבו שלא בצדק, שיפור השירות שהם מקבלים מצד החברות ותיקון עוולות צרכניות שמתגלות מתלונות הצרכנים.

שר התקשורת יועז הנדל: "אחרי שהחברה קיבלה אין ספור פניות בקדנציה הקודמת, ללא שינוי, זו אחת ההחלטות הראשונות שלי. המסר ברור. המשרד בראשותי לא יאפשר פגיעה מתמשכת בצרכנים. אני בעד הפחתת הרגולציה אבל נשתמש במקלות שלה בכל פעם שנזהה שנחצים קווים אדומים״.

מנכ"לית משרד התקשורת לירן אבישר בן חורין: "משרד התקשורת רואה חשיבות רבה בהתנהלות הוגנת ומתן שירות איכותי לצרכנים. מדובר בצעד דרסטי שצריך לאותת לכלל ספקיות השירות בשוק. לא נאפשר פגיעה בציבור הצרכנים ובאוכלוסיות חלשות בפרט, ונפעל בכל הכלים העומדים לרשותנו כדי לעצור התנהלות אנטי צרכנית".