הרב גרשון אדלשטיין
הרב גרשון אדלשטיין Photo by Yaakov Naumi/Flash90

נשיא מועצת גדולי התורה של 'דגל התורה' הרב גרשון אדלשטיין בן ה-98 התייחס היום (רביעי) לראשונה לממשלת בנט ולפיד וטען כי על הציבור החרדי להתחזק בזכויות כלפי שמיים.

"עכשיו ידוע המצב שיש ממשלה חדשה, שיש להם כוונה, ואומרים את זה בגלוי, שהם רוצים להעביר גזירות על הדת. לא לפי דיני התורה. "אז מה עושים? מה העצה? זה תלוי בזכויות. כשיש זכויות - אין הפרעות, כשיש זכויות, הבא ליטהר מסייעין אותו, כשיש זכויות אין הפרעות".

בדבריו הבהיר כי על הציבור החרדי להתחזק במצוות ומעשים טובים. "אז זה תלוי עכשיו מה יהיו הזכויות שלנו, כמה שאנחנו נעשה את מה שאנחנו חייבים לעשות: תורה, ומעשים טובים, וכל תרי"ג המצוות, בין אדם לחברו ובין אדם למקום.

"שהכל יהיה בשלמות, בלי נגיעות, שהיצר הרע לא ישחד, בלי יצר הרע, נגד היצר הרע. אז הזכויות האלה נותנים זכויות שאין קשיים ואין הפרעות, ויש סייעתא דשמיא. זה המציאות".