"ירא שמיים מופלג, מתחסד עם קונו"

קהילת חב"ד טורונטו אבלה אחר לכתו של הרב מנחם מנדל אהרונוב זצ"ל, מחשובי זקני חב"ד, חודש וחצי לאחר פטירת רעייתו

תגיות: חב"ד טורונטו
בן שאול , ז' בתמוז תשפ"א

"ירא שמיים מופלג, מתחסד עם קונו"-ערוץ 7
המנוח עם בנו
ללא

קהילת חב"ד טורונטו אבלה אחר לכתו של הרב מנחם מנדל אהרונוב זצ"ל, מחשובי זקני חב"ד, חודש וחצי לאחר פטירת רעייתו גולדה ע"ה.

בני משפחתו סיפרו כי "בפטירתו איבדה עדת חסידי חב"ד־ליובאוויטש אחד ומיוחד שבזקני החסידים, שהיה ידוע לכל כירא את ה' במידה מופלאה עד למאוד, ובעל מסירות נפש לכל דבר שבקדושה.

המנוח זכה להקים לגיונות של תלמידים כשבמשך עשרות בשנים שימש כמלמד בביתו שלו, כפי שהיה נהוג בתקופות קדומות בעם היהודי.

"הורים רבים ביקשו שיחנך את צאצאיהם בדרכי התורה והחסידות, כשהוא משמש להם כדוגמא אישית של חסיד מהדור הישן המתחסד עם קונו ועם הבריות", סיפרו בני המשפחה.

"יראת שמים חפפה עליו כל היום בכל דבר ובכל ענין, וביותר בזהירותו המופלגת בכשרות המאכלים, במידה שאין לה אח ורע, כך מעולם לא הכניס לפיו בשר שלא נשחט על ידו, כשהוא משמש כשו"ב מומחה בהידור אחר הידור".

מכריו סיפרו כי יהודים רבים הקפידו לרכוש תפילין ומזוזות שנכתבו דווקא על ידו, בראותם את יראת השמים הגדולה שלו.

"המנוח אף זכה שאדמו"ר מליובאוויטש זיע"א הציע לו לכתוב תפילין ומזוזות עבור המרכז לענייני חינוך, ואף כתב לו: "מן הסתם הנכם כותבים לפי הדיעה של אדמו"ר הזקן". ואכן המנוח החזיק במסורת של כתיבת סת"ם, שהגיעה אליו מהסופר של האדמו"ר הזקן בעל התניא, ר' ראובן.

לפני כחודש נפטרה רעייתו ובתקופה האחרונה הלך ונחלש עד שאתמול השיב את נשמתו לבוראה.

הותיר אחריו משפחה ענפה הממשיכים כולם את דרכיו לשם ולתפארת בראשם בנו הרב יוסף יצחק אהרונוב יו"ר צעירי אגודת חב"ד.