משמרת המחאה של תנועת הריבונות
משמרת המחאה של תנועת הריבונותצילום: מאיר אליפור