סוג חדש של אדם קדום נמצא באתר נשר, כך מדווחים חוקרים מהאוניברסיטה העברית ואוניברסיטת תל אביב. על פי הדיווח גילו של האדם הקדום 130 אלף שנה.

חוקר התנ"ך, ד"ר חגי בן ארצי, מתייחס לממצא ולטיעונים הנשמעים במגזר הדתי נגד דיווחים שכאלה כמבטאים כפירה בתורה.

בן ארצי משיב לשאלה ולטענות מתוך היכרותו עם משנת הרב קוק, כמי שחקר ופרסם ספרים על תורתו ותפיסתו. "הרב קוק היה הראשון שחידש שלא צריך להיכנס לעימות. התורה והמדע מסתדרים יפה מאוד. צריך לשים את התורה מעל המדע ולא ליצור התנגשות".

באשר לסוגיית גיל העולם, מסביר ד"ר בן ארצי כי הרב קוק לימד ששת ימי הבריאה הם שישה עידנים שיכולים להתפרס על פני מיליוני שנה, ואכן הבריאה המתוארת בתורה היא בריאה מדורגת, כפי שגם המדענים רואים זאת.

על הספירה של 5781 שנה לבריאת העולם, מבאר בן ארצי כי מדובר בתאריך המונה את השנים שחלפו מאז הופעת האדם בעל צלם האל. "היצורים שאנו רואים כאן", אומר בן ארצי בהתייחס לממצאים הפרה היסטוריים, "הם יצורי מעבר שבין הקופים הקדומים לאדם המדבר בעל צלם האלוהים. לאותם יצורים אין עדיין את הנשמה האלוהית. בנקודה מסוימת נפח ה' באפיו רוח חיים ואז הופיע האדם בעל צלם האלוהים. לכן זה לגמרי מסתדר עם המדע".

ד"ר בן ארצי מציים כי הרב קוק מסביר שהקב"ה הכניס בבריאה מנגנון של התקדמות והתפתחות. לדבריו האדם הוא ההיבט המתקדם ביותר בהיבט הגופני של הבריאה והדבר בא לידי ביטוי בהפחת רוח חיים לפני כ-5700 שנים, ואכן המדע מזהה גילוי תרבויות החל מתקופה זו ואילך. ספרות, אמנות, כתב ועוד לא היו קודם לכן "כי צלם אלוהים נותן לאדם את החכמה, המוסר והמצפון".

קודם לכן, הוא אומר, יכולה הבריאה להתפרס על פני מיליוני או מיליארדי שנים ואין בכך כל סתירה בין עמדת המדע לאמור בתורה. "לימד אותנו הרב קוק במאמרים שונים ובאגרות שונות את הדברים. אין סתירה, אבל צריך להדגיש שהדבר לא נעשה מאליו כפי שאומרים חלק מהמדענים. הכול מגיע מתוך התערבות אלוהית בכל שלב ושלב".