מבצעי חודש הספר במכון הר ברכה
מבצעי חודש הספר במכון הר ברכהצילום: יח"צ

א

אודה לה’ שעזרני וזיכני לסיים הלכות טהרת המשפחה. הלכות אלו שעוסקות בהיטהרות של אשה לבעלה ובימי האיסור שבין איש לאשתו, וכל הסייגים שסביבם, הן יסוד הבית היהודי. שמירת הלכות טהרת המשפחה כרוכה בהקרבה רבה, וכמידת ההתמסרות מידת ההתקדשות.

“לפום צערא אגרא” (אבות ה, כג). ‘קדושה’ היא פרישות מהחיסרון, מהעיוות, ומהמוות, ומתוך כך התייחדות עם עצמיות החיים, ועם מקורם האלוקי. האהבה לכאורה רוצה להתפשט בלא גבולות, אולם כאשר היא מתפשטת בעולם הזה בלא גבול, היא מאבדת את חיוניותה ונובלת, ובדרכה מטה יוצרת משברים ואכזבות ומפילה חללים. רצה הקב”ה לְזַכות את ישראל ונתן לנו את מצוות טהרת המשפחה, כדי לכוון ולהעצים את האהבה שבין איש לאשתו, ולרומם אותה לייחוד עליון שקשור לנצח. כל כך עמוקה וטמירה טהרה זו של אשה לבעלה, שאף חורבן בית המקדש וביטול הטהרות מישראל לא ביטלו טהרה זו, והיא יסוד הקדושה והחיים של כל בתי ישראל.

סוד קיומו של עם ישראל בכל הגלויות והייסורים, ופלא דבקותו בחזון הגדול של תיקון עולם במלכות שד-י לאור הדרכת התורה, קשורים לשמירת הטהרה והקדושה בתוך בתי ישראל. בני זוג שגודרים את עצמם מהטומאה, וסופרים ומיטהרים לקראת ייחודם בקדושה, ממשיכים את עומק הקדושה לתוך חייהם, וניצוץ אלוקי מתגלה באהבתם ובשמחתם, וחייהם נעשים חוליה מפוארת בגילוי דבר ה’ לעולם, ויסוד להקמת בית המקדש, ולגאולת ישראל והעולם.

למבצעי חודש הספר במכון הר ברכה לחצו כאן

ב

כבכל הספרים הקודמים בסדרת ‘פניני הלכה’, מגמתי להגדיר את יסודות ההלכה היטב, כדי שהפרטים המסתעפים מהם יובנו מאליהם, באופן שלא יהיה צורך להכביר בפרטים ובדוגמאות.

הכלל שעומד לנגד עיניי הוא, שמצוות התורה צריכות להיות מובנות לכל ישראל, באופן שכל יהודי יוכל לקיימן בלא להיכנס לספקות ולהזדקק תדיר לשאול שאלת חכם, שנועדה למקרים נדירים. אמנם בהלכות אלו מצוי יותר שצריכים לשאול חכם, במיוחד בשנה הראשונה לנישואים. אולם מנגד, דווקא בהלכות אלו חשובה במיוחד ההבנה, שמביאה לידי קיום מתוך הזדהות. באופן זה שמירת הלכות אלו תרומם ותקדש את בני הזוג. וככל שהארץ הולכת ומתמלאת דעה בתחומי המדעים השונים, כך ויותר היא צריכה להתמלא דעה בקודש, בלימוד התורה והבנתה. שכן ידיעת התורה מרוממת ומעניקה השראה לכל אדם מישראל, שיוכל להוציא את מלא כישרונותיו אל הפועל בכל תחומי עיסוקיו, לתפארת התורה, העם והארץ. זו הדרך שעל ידה עם ישראל יוכל להגשים את ייעודו לגלות את דבר ה’ בעולם ולהשפיע ברכה לכל משפחות האדמה.

בכמה תחומים היה צורך להעמיק שוב ביסודות הסוגיות, ולראות איך מתוך כך מתמעטות המחלוקות עד מאוד. כמו כן, זכינו לקיבוץ גלויות של מיליוני יהודים מארבע כנפות תבל, והשבטים מתחתנים זה בזה, ועתה יש לנו זכות וגם חובה ללמוד את מנהגי כל העדות והפוסקים יחד, לעמוד על היסוד ההלכתי המשותף לכולם, ותוך שמירת המסורות השונות להשתדל לקרב את הענפים ההלכתיים זה לזה, כדרך תלמידי חכמים של ארץ ישראל שמנעימים זה לזה בהלכה (סנהדרין כד, א).

ג

כאן המקום להודות לרבנים שמהם למדתי להורות בדינים אלו בשנותיי הראשונות ברבנות: מו”ר הראשל”צ הרב מרדכי אליהו זצ”ל, שזכיתי מעט לשמשו. דודי הרב איתן איזמן שליט”א, שיחד עם התמסרותו להנהגת רשת צביה ונועם, במשך עשרות שנים מורה הוראה למאות ואלפי בוגרי ישיבת ‘מרכז הרב’ ותושבי שכונת קרית משה בירושלים. ושכני הוותיק, הרב אליקים לבנון שליט”א רב היישוב אלון מורה ורב המועצה האזורית שומרון.

ד

זכות גדולה עבורי להודות לכל המסייעים בליבון הסוגיות, ובראשם הרב מאור קיים, ראש המכון שליד ישיבת הר ברכה, שמלווה אותי במשך כל הלימוד, שמח בביאוריי ובחידושיי, ויחד עם זאת מבקרם בקפדנות. מתוך הבנתו העמוקה בדרכי בהלכה ובכתיבתה, ריכז את לימודם של חברי המכון כדי שיוכלו לסייע באופן המיטבי בבירור הסוגיות. כמו כן אודה מעומק הלב לחברי המכון המופלגים בכישרונם: הרב יונדב זר, הרב אפרים שחור, הרב יאיר וייץ, הרב דני קלר והרב אהרן פרידמן. כמו כן אודה לתלמידי החכמים הצעירים שהצטרפו למכון וסייעו אף הם: הרב אליה גוטליב ור’ דוד שץ. כל אחד מחברי המכון תרם תרומה כללית לספר, ומעבר לכך התעמק באופן יסודי בסוגיות מסוימות. עליהם נוסף הרב אורן מצא שברוב חוכמתו ודייקנותו, סייע בהגהות על ספר זה כמו שאר הספרים.

כמו כן אודה לרב יזהר אשור, ר”ם בישיבה ורב בית הכנסת בנוסח ירושלמי ביישוב, ולרב אורן דחבש, ר”ם בישיבה ורב בית הכנסת התימני ביישוב. לפני כעשר שנים, כשהיישוב גדל והשאלות התרבו, צירפתי אותם עימי להשיב בשאלות בענייני טהרה, ואף הם היו שותפים בלימוד ותרמו את חלקם. וכן תודה לר’ נתנאל רוזנשטיין על מסירותו לכתיבת המפתח. כמו כן תודה לכל הרבנים והרבניות שעמדו בקשר עם הרב מאור קיים או עם אשתי, קיבלו את הטיוטות ושאלו, העירו וביקרו, בזכותם הספר מלוטש ומלובן יותר. ומהם: חברי מנוער הרב אורי רדמן, הרב אלי רייף, הרב אברהם סתיו, הרב אורי ליפשיץ, ד”ר רותי שפירא ונוית צדיק.

ה

תודה מיוחדת לתושבי הר ברכה, שבזכות שאלותיהם, זכיתי להעמיק בתחום זה. כמו כן זכינו לעמוד בקשר עם כמה רופאים ורופאות שסייעו בידינו, הן בבירור המצבים הרפואיים השונים, והן בטיפול הנצרך כדי לפותרם. במיוחד אזכיר את ד”ר אבי גלון, אביו של הרב גור גלון ר”ם בישיבה, שכרופא נשים ותיק, זכיתי ללבן עימו סוגיות רפואיות רבות בתחום זה. כמו כן אזכיר את ד”ר אונית סלע-גוטמן, שכרופאת נשים מצוינת מסייעת רבות לאשתי, וגם עברה על החלקים הרפואיים בספר והעירה הערות מועילות. כמו כן הרופא הוותיק, ד”ר רפאל קיים, אביו של הרב מאור קיים, שעומד תמיד לצידנו בעצה ובבירורים בכל תחומי הרפואה.

ו

תודה מיוחדת לענבל אשתי היקרה, שבנוסף לעזרתה הייחודית בתחום זה, מקדישה את כל כוחותיה להגדלת התורה ולהאדרתה, להצלחת הלימוד ולהוצאת הספרים לזיכוי הרבים, וכל זה יחד עם הטיפול המסור במשפחתנו הגדולה. יהי רצון שנזכה לראות את כל בנינו ובנותינו, נכדינו ונכדותינו, מתעלים בלימוד התורה ובקיום המצוות, מקימים משפחות טובות ומפוארות, ומרבים אמת, חסד ושלום עד עולם.

מהיום הראשון לרבנות, נהגנו שהנשים שואלות את אשתי הרבנית. באופן זה אשתי נעשתה שותפה בבירור השאלות, עד שבמקרים רבים, העדפתי שכל השאלות המורכבות בדיני טהרה יגיעו דרך אשתי. כך שבעת הצורך תוכל ללמד את השואלת כיצד לבדוק, או שבזכות טביעת עינה תעמיק לברר ולהעריך אם ייתכן שהכתם הגיע מחמת סיבות אחרות, ובמידת הצורך תפנה את השואלת לבדיקה רפואית, ולעיתים כדי לעודדה ולנחמה. כאן המקום להודות לכאלף נשים מכל רחבי הארץ, שבמסגרת פורום שאשתי הקימה, הסכימו להשיב על שאלות שונות שהתעוררו לנו במשך הלימוד, ביחס להגדרת ההרגשה, קביעת הווסתות, מנהגי ההרחקות והטבילה, ועוד.

למבצעי חודש הספר במכון הר ברכה לחצו כאן

ז

ראוי לציין לשבח כמה ספרים שחוברו בדור האחרון ותרמו לבירור הסוגיות. ‘דרכי טהרה’ למו”ר הראשל”צ הרב מרדכי אליהו זצ”ל, שמעבר להיותו תלמיד חכם עצום, היה מורה הוראה ותיק בעל עין חדה בהכרת המציאות והאנשים, שניסיונו כפוסק בא לידי ביטוי בספרו. ‘בדי השלחן’ לרב שרגא פייוול כהן. ‘שולחן ערוך המבואר – מתיבתא’ בהוצאת ‘עוז והדר’ על הלכות נדה, עם המבואות וההערות וספרי ‘אוצר ההלכה’. למרות שלעיתים עבודתם לקויה בחוסר דיוק ואיזון בפוסקים, כלל עבודתם נפלאה. ראוי לציין את ספרי ‘טהרת הבית’ לראשל”צ הרב עובדיה יוסף זצ”ל, שבספריו הגדולים בירר סוגיות רבות בהרחבה רבה, והחזיר עטרה ליושנה בהעמדת דעת השולחן ערוך, שנשען על רוב הפוסקים וכללי ההלכה, במקומה המרכזי. שכן במשך הדורות מנהגי חסידות הפכו לחומרות מחייבות, ויש צורך גדול להעמיד את ההלכה במקומה, במיוחד בתחום זה שההחמרה בו עלולה להביא למכשול.

בהקשר לכך ראוי להזכיר במיוחד את הרב זכריה בן שלמה שליט”א, וספרו ‘אורות הטהרה’, שבחוכמה רבה ובכוחא דהיתרא, מתמסר לטהר אשה לבעלה. רבו זכויותיו מספור. גם מסורת עולי תימן עמדה לו, שבכמה דינים דעת הרמב”ם ומנהג תימן להקל, כמבואר בספרו היפה של הרב צפניה ערוסי שליט”א ‘טהרת משה’. עוד ראוי לציין שני ספרים חשובים: ‘שיעורי שבט הלוי’ לרב שמואל הלוי וואזנר, ו’חוט שני’ לרב ש. י. נסים קרליץ. וכן את הספרים: ‘איש ואשה’ לרב אלישיב קנוהל, ‘אבני שהם’ לרב פנירי, ו’משמרת הטהרה’ לרב קארפ. כמו כן אזכיר לטובה את חברי מישיבת ‘מרכז הרב’ הרב מנחם בורשטין שליט”א ראש מכון פוע”ה, ואת ספרי פוע”ה שהוציא המכון, ובהם אוצר בלום של דעות הפוסקים עם הרקע הרפואי העדכני.

ח

שלמי תודה לאבי מורי הרב זלמן ברוך מלמד שליט”א ראש ישיבת בית-אל ורב היישוב, ולאמי מורתי, שכל יסודות תורתי והשקפתי מהם.

אוסיף להודות לכל העוסקים בעבודת הקודש בבניין הישיבה ובהדפסת הספרים: ר’ יעקב וינברגר מנהל הישיבה, יוני בוזגלו מנהל הוצאת הספרים, ולקודמים להם בהנהלת הישיבה ובהדפסת הספרים: ר’ יעקב כץ, דודו סעדה, שמואל אביטל, ישראל סעדיה, שלו קיים, הרב יוגב כהן וחיים מרגוליס. יהי רצון שהש”י יתן לכל העוזרים והמסייעים במלאכה תבונה וכוח להצליח בעבודתם, ויזכו להקים משפחות מפוארות, וימלא ה’ כל משאלות ליבם לטובה.

למבצעי חודש הספר במכון הר ברכה לחצו כאן