מתאם פעולות הממשלה בשטחים, אלוף רסאן עליאן, פנה אל תושבי רצועת עזה באמצעות ״אלמונסק״, חשבון הפייסבוק של מתפ"ש, וחשף את הפנים האמיתיות של קייטנות הטרור שמפעיל ארגון חמאס ברצועת עזה.

בסרטון מוצגת השוואה בין קייטנות הקיץ ברחבי העולם לעומת ה"קייטנות" שמפעיל ארגון הטרור חמאס, בהן עוברים ילדי עזה מחנות אימונים אלימים לביצוע פעולות טרור כנגד אוכלוסייה אזרחית.