Building collapse in Miami
Building collapse in Miami REUTERS/Marco Bello

הרב יאיר מסרי, רב בית הכנסת במתחם ה'שול' בסרפסייד, מודה כי על פי דרך הטבע אפסו הסיכויים למצוא ניצולים אך אסור לאבד תקווה.

"דברי חכמינו "אפילו חרב חדה מונחת על צווארו של אדם אל ימנע עצמו מן הרחמים" מקבל כאן משמעות מיוחדת", הוא צוטט הבוקר בעיתון 'המבשר'.

"אם נאמר את האמת הפשוטה, לכאורה בדרך הטבע, קשה לומר כי יש סיכוי למצוא ניצולים. אך בכל זאת כיהודים מקווים תמיד לטוב, ולעולם אי אפשר לדעת", הוסיף.

עם זאת הוסיף כי למרות הטרגדיה חשוב להעניק להם את הכבוד האחרון. "מה שקורה עתה בשטח הוא שחלק מהמאמצים עתה הם לכל הפחות לתת ליהודים את כבודם המגיע להם בכל מצב שיהיו, וגם זה על כך צריכים להתפלל ולבקש כי הנתונים כאן הם קשים מאוד.

"אנו מקווים כי התהליכים הללו יקרו כמה שיותר מהר, כדי להביא נחמה למשפחות האומללות שנקרעות בין שמים וארץ במצב של חוסר וודאות", אומר הרב מסרי.