הרב יצחק יוסף
הרב יצחק יוסף צילום: יעקב כהן

הרב הראשי לישראל הרב יצחק יוסף יוצא נגד לימודי ליבה והישיבות התיכוניות.

בסרטון שפרסם העיתונאי ישי כהן נשמע הרב יוסף אומר: אם שואלים תלמיד 'לאיפה אתה רוצה ללכת, לישיבה תיכונית או ישיבה קדושה?' אין שום ספק, ישיבה קדושה על טהרת הקודש. שם לומדים תורה, בלי ליבה, בלי כל השטויות האלו''.

הרב יצחק יוסף העיד על עצמו: ''אני עצמי למדתי ליבה? גמרתי בית ספר? עד היום הזה אין לי תעודת גמר, הפסדתי משהו? זה שטויות''.

תנועת נאמני תורה ועבודה הגיבה "זלזולו של הרב יוסף בישיבות התיכוניות מעיד על הניתוק של הרב הראשי מהציבור הרחב שאותו הוא אמור לשרת. במקום רבו של עם ישראל, הוא הופך עצמו בדבריו לרבה של קבוצת אנשים מצומצמת, המונעת מעצמה ומילדיה את האפשרות להשיג השכלה, להתפרנס בכבוד, ולהזדקק לתרומות ולג'ובים.

הגיעה העת לשינוי מערכתי בדרכי מינויים של הרבנים הראשיים, אשר יפחית את השפעת הפוליטיקאים ויגדיל את השפעת הציבור על זהותם של הרבנים. זוהי הדרך להשבת עטרתה של הרבנות הראשית ליושנה".