תורים בנתב"ג
תורים בנתב"גצילום: פלאש 90

המועצה הארצית לתכנון ובניה התכנסה היום (רביעי) באופן מיוחד בהנחייתה של שרת הפנים, איילת שקד, לקיים דיון בנושא פטור מהיתר להקמת מתחם נוסף לבדיקת קורונה בנתב"ג.

הדיון התקיים בראשות מ"מ יו"ר המועצה הארצית, דלית זילבר ובהמשך לבקשתו של מנכ"ל משרד הבריאות, פרופ' חזי לוי.

המועצה הארצית לתכנון ובנייה אישרה את מתן הפטור ושרת הפנים חתמה עליו.

בהתאם לנתונים שהוצגו, בחודשים האחרונים, חל גידול משמעותי בכמות הנכנסים לארץ. לפי צפי רשות שדות התעופה כמות הנכנסים בחודשים יולי-ספטמבר 2021 תעלה באופן משמעותי, ותגיע למספר של כ-150,000 נוסעים נכנסים בשבוע וכ-2,500 נוסעים נכנסים בשעה. כיום, 70 עמדות הדיגום הקיימות בנתב"ג מסוגלות לדגום עד כ-1680 נוסעים בשעה בלבד.

בעקבות דחיפות הנושא, החליטה שרת הפנים לקדם מהר ככל האפשר את הקמת מתחם נוסף.

"המועצה הארצית מודעת לעובדה כי מדובר בצו אשר בהתאם להוראות החוק צריך שיינתן במקרים חריגים בלבד. לאחר שמשרד הבריאות הציג לה נתונים המבססים את הצורך החיוני במתן הצו ולאחר ששמעה את החברים ואת המוזמנים, השתכנעה המועצה בצורך שבהתקנת הצו, זאת לאור הנסיבות החריגות ביותר בהן מצויה מדינת ישראל ולאור הצורך הדחוף והמיידי שהוצג בתוספת עמדות דיגום", נמסר מטעם המועצה.

בהודעה שפרסמה נאמר כי "כדי לעמוד בהיקפי הדיגום הצפויים, נדרש להקים באופן מיידי 2 אוהלי דיגום נוספים, על שטחו של חניון 25 הצמוד לאוהל הדיגום הקיים, אשר יכללו, לכל הפחות, 40 עמדות דיגום נוספות".