הרב יונה גודמן
הרב יונה גודמן צילום: מירי שמעונוביץ

המחקר החשוב של מכון רבדים וערוץ 7 שרואה אור בימים האחרונים, מעורר למחשבה על נקודות רבות, אך במאמר זה אסתפק בזרקור על נקודה אחת חשובה.

במחקר חולקו בוגרי הציונות הדתית למספר קבוצות, כשאחת מהן היא קבוצת המסורתיים. ניכר מהמחקר שקבוצה זו רואה את התורה באופן חיובי.

לדבריהם, הסיבה המרכזית שבגינה הם אינן דתיים כיום איננה עמדות 'אנטי-דתיות', אלא נוגעות בעיקר לנוחות (64% ציינו אותה בתור אחת הסיבות להיותם 'רק' מסורתיים) או מתוך אמונה שהדרך המסורתית אפשרית ועדיפה (כך אצל 50% מהמשיבים). בין כה ובין כה ניכר שמרבית המסורתיים רוצים קשר משמעותי עם תורת ישראל.

מתוך הנחה זו, ראוי לתת את הדעת לתופעה קיימת במערכת החינוך הציונות דתית, שבמסגרתה רבים מעוניינים שבני נוער ממשפחות מסורתיות ילמדו במוסדות החמ"ד ויקבלו חינוך דתי, אך באותה נשימה נרתעים מלשלוח את ילדיהם שלהם למוסדות חינוך שבהם לומדים גם בני נוער מסורתיים. מדובר על תנועה מעגלית. רוצים שנוער יקר זה יקבל חינוך דתי, דבר שמושג בין השאר על ידי שותפות בחברת תלמידים דתית, אך אין נכונות שילמדו עם הילדים הפרטיים שלי. כל זה מביא לשאלה הפשוטה: איפה אנחנו רוצים שנוער מבתים מסורתיים ילמד?

אודה על האמת, אני מבין גם את עמדות אותם הורים שמעדיפים מוסד שאוכלוסייתו נחשבת 'תורנית'. חלק מאותם הורים רוצים לימוד תורני מוגבר, שאינו מתאים לנוער מרקע מסורתי. אחרים חשים שילדם יפתח את זהותו הדתית כשהוא יהיה בחברה שהיא חזקה מבחינה דתית, ולכן מעדיפים מסגרת אליה מתקבלים רק ילדים 'חזקים' מבחינה תורנית (בתנאי כמובן, שהמסגרת תקבל גם את ילדם שלהם...).

לעניות דעתי, כל עוד ניתן לשמור על מינון מושכל, בני נוער מבתים חזקים רק ירוויחו מלימודים משותפים עם בני נוער אחרים. החשיפה של התלמידים 'החזקים' לתלמידים מרקע שונה יכולה להעניק פרספקטיבה חשובה ולתת שיעור מבורך לחיים עבור כלל התלמידים מכל הסוגים. אם הצוות איכותי, השמים הם הגבול. בהנהגה חינוכית נכונה, מרקם האוכלוסייה עשוי אף לחזק את עולמם הרוחני-דתי של כל התלמידים וכל הצדדים ייצאו מורווחים.

סוף דבר, הנושא רגיש ויש הגיון בכל עמדה. אך כמדומני שלעתים הגבול נמתח במקום קפדני מידי, באופן שגורם להפסד הן של התלמידים מרקע מסורתי, הן של התלמידים מרקע תורני, ובעיקר של עם ישראל אותו אנו כה רוצים לקרב לתורת ישראל.

הרב ד"ר יונה גודמן הוא סמנכ"ל החינוך של מרכז ישיבות ואולפנות בני עקיבא