יתומי משפחת בן ציון
יתומי משפחת בן ציוןצילום: קופת העיר

היא הייתה אשת חיל במלוא מובן המילה, אישה שעמדה לימין בעלה בעוז ובגבורה, אבל מחלות קשות הגיעו בזה אחר זה, כוחותיה הלכו ואזלו, גופה הלך ונשבר, ילדיה סובבו את מיטת חוליה עד הרגע הנורא מכל בו היא הסתלקה בדממה לבית עולמה.

שלושה יתומים נותרו בבית מאחור, רעבים ללחם מתגעגעים לאמא, בעלה, רבי שמואל בן ציון, מסתובב בלב שבור וכואב, אין לו איך לפרנס את המשפחה, אין לו מהיכן לצלוח את המשבר הקשה הזה, בלית ברירה הוא פנה לרבו, הרב חיים קנייבסקי, אשר יצא במכתב נדיר וחסר תקדים בעבורו.

את מכתבו פותח הרב קנייבסקי במילים: "הנני בזה עבור ידידי עשרות בשנים, גם למדנו בצוותא כמה שנים, שהוא תלמיד חכם גדול וירא אלוקים מרבים ומסובל בייסורים נוראים כל הימים ה''ה הגאון ר' שמואל בן ציון".

לסיוע למשפחה וליתומים לחצו כאן

הרב קנייבסקי ממשיך במכתבו, "ועתה הוא התאלמן מאשתו הצדקנית ע''ה ולרש אין כל לא יאומן כי יסופר, וביודעו ומכירו קאמינא אשר לחם אין לטף וגם יש כמה ילדים עוד לחתן".

סיפור נורא ואיום לכל דבר, אבל הרב חיים קנייבסקי זועק למענו, ומוסיף ברכה מיוחדת, "ולכן כל המסייעו יתברך מאב הרחמים במידה כנגד מידה, שלא ישמע שוד ושבר בגבולו ויזכה לבריאות הגוף והנפש ואריכות ימים ושנים טובות".

זו לא סתם ברכה, זו גזירה לכל דבר ועניין, במדה כנגד מדה כלל התורמים למשפחה יזכו שלא ישמע שוד ושבר בגבולם.

כעת זו ההזדמנות שלנו לזכות בכל הטוב הזה, להרים מתת יד לילדים שאמם נפטרה לאחר יסורים קשים והם נותרו בחוסר כל וללא כסף להוצאות בסיסיות ביותר, זה הרגע שלנו לתרום.

לסיוע למשפחה וליתומים לחצו כאן