מכונית, אילוסטרציה
מכונית, אילוסטרציה צילום: אייסטוק

ועדת הכספים הזמנית בראשות ח"כ אלכס קושניר אישרה היום (ראשון) לקריאה שנייה ושלישית, תיקון להצעת החוק, במסגרתו מבקש משרד התחבורה לדחות בשנה, עד 31 בדצמבר 2021, את החובה החלה על המשרד להתקין תקנות מתוקף חוק רישוי שירותים ומקצועות בענף הרכב.

מדובר ברפורמה שנועדה לקדם את התחרות בענף ולהוזיל את מחירי המכוניות החדשות והחלפים, וכן להסדיר שורה של שירותים ועיסוקים בענף הרכב בהם יבוא רכב, על ידי סוגי היבואנים השונים בהם יבואנים ישירים, עקיפים וזעירים. התקנות שעדיין לא הותקנו עוסקות, בין היתר, ברישוי יצרני רכב, מוסכים ושמאי רכב וההוראות החלות עליהם ועוד.

במסגרת הרפורמה, שאושרה בוועדת הכלכלה לפני למעלה משלוש וחצי שנים, צריך היה משרד התחבורה להתקין שורה של תקנות, בין היתר בתחום המוסכים, החלפים, השמאים ועוד, אולם חלק מהתקנות טרם הותקנו ולכן מבקש המשרד לתקן את החוק כך שהחובה להתקין את התקנות תידחה בשנה נוספת.

בפתח הדיון הביעו מספר חברי כנסת ביקורת על כך שוועדת הכלכלה טרם הוקמה, וציינו כי מקום אישור של חוקים אלה הינו בוועדת הכלכלה, וכי יש חשיבות גבוה לרפורמה בשוק הרכב ובמשק החלב, בהשלכה על הציבור, וכי דחיית כניסת הרפורמה מותירה את העוולות הקיימות במקומן.

חוה ראובני, סגנית יועמ"ש משרד התחבורה השיבה כי מדובר בחוק של 253 סעיפים, הנוגעים לעשרה עיסוקים שונים בענף הרכב, שבמידה רבה כבר הביא לתחרות ועשה שינויים דרמטיים. לדבריה, במקביל לכך ישנן תקנות שטרם תוקנו, בעיקר נוכח כך שהכנסת והממשלה לא כוננו במשך תקופה ארוכה, וכי בכוונת המשרד להביא תקנות אלה בהקדם לאישור ועדת הכלכלה.

לצד כך ציינה ראובני כי החוק קובע כי עד לקביעת התקנות החדשות צווי הפיקוח הקודמים הם שחלים, ואי הארכה של צווים אלה, יביא בין השאר לכך שלא ניתן יהיה לתת למקצועות שונים בענף הרכב רישיונות חדשים ולא ניתן יהיה להאריך רישיונות קיימים.