אלימות
אלימותצילום: איסטוק

מחקר חדש של אוניברסיטת בן־גוריון בחן את השינויים המשמעותיים שמתרחשים בחברה הערבית הנוגעים למעמד האישה.

נמצא קשר ישיר בין השינויים הללו לבין העלייה המדאיגה באלימות במשפחה בשנים האחרונות.

על פי המחקר שהובא בעיתון ידיעות אחרונות מספר מקרי הגירושים בקרב המוסלמים בישראל יותר מהוכפל בין השנים 2017-1995: מ־922 ל־2,140 מקרים מדי שנה.

במקביל נטען במחקר כי החברה הערבית עוברת בשנים האחרונות שינויים חברתיים ודמוגרפיים מרחיקי לכת, כאשר המשמעותיים ביותר מתרחשים בחייהן של הנשים: עלייה ברמת ההשכלה, כניסה לשוק העבודה, עלייה בפרנסה, עלייה בגיל הנישואים ועלייה בשיעור הרווקות.

מסקנות המחקר מצביעות על כך שהשינויים החברתיים והכלכליים שמתרחשים בקרב הנשים הערביות קשורים באי־היציבות בנישואים ובעלייה באלימות. השיח החברתי סביב הגירושים נוטה להאשים את הנשים הגרושות.

מניתוח של הנתונים עולה עוד שהסיכוי הגבוה ביותר לגירושים הינו בקרב זוגות חסרי השכלה אקדמית. ככל שהאישה תרוויח יותר מבן זוגה, כך תרד היציבות בנישואים.