שר התקשורת יועז הנדל
שר התקשורת יועז הנדלצילום: משה ביטון

משרד התקשורת הודיע כי הטיל קנס בסך של שישה מיליוני שקלים על חברת הוט טלקום.

זאת משום שלדברי המשרד, "החברה לא קיימה כנדרש את הוראות רפורמת השוק הסיטונאי, והערימה קשיים על ספקי אינטרנט ללא תשתית בחכירת מקטעי תשתית ושיווקם לצרכנים".

שר התקשורת, יועז הנדל, אמר כי "בהתאם למדיניות המשרד, נמשיך להפחית רגולציה, לעודד פריסת תשתיות ולהטיל קנסות כבדים על מי שיפגע בתחרות. אסור שהפרות החוק ישתלמו. חברות התקשורת מבינות היטב שתחרות הוגנת היא הבסיס לשוק הסיטונאי שנועד לאפשר נגישות גבוהה ומחירים נמוכים, תפקידי כשר התקשורת ותפקיד הדרג המקצועי לחבר את ישראל ולאפשר לאזרחי ישראל שירות הוגן ונח - אמשיך לדחוף לאכיפה נחושה בכל פעם שתתגלה הפרה ואמשיך לעודד את החברות להיות מנוע צמיחה בתחום תשתיות התקשורת"

מנכ"לית משרד התקשורת, לירן אבישר בן-חורין הוסיפה, "משרד התקשורת ימשיך לפעול בנחישות להבטחת התחרות בשוק התקשורת ולא נהסס להטיל עיצומים נוספים על חברות שיפגעו בה. השוק הסיטונאי הינו אבן יסוד בתחרות בשוק התקשורת, וביכולת של ספקיות האינטרנט להתחרות כשחקנים שווים. חברות שיפרו את הוראות הרפורמה ויערימו קשיים על ספקיות האינטרנט, צריכות לצפות לפעילות נחושה של המשרד".