הרב ראובן בן אוליאל
הרב ראובן בן אוליאלצילום: עצמי

הגזרה של שר האוצר להפסיק את הנחות המעונות לאברכים, היא פגיעה בלב החיים של כולנו.

היא לא תפגע באברכים, היא תפגע בכולנו, האברכים שמוכנים לחיות שנים רבות חיי דוחק וצניעות והכל מתוך מסירות לריבוי והגדלת תורה בישראל, הם ימשיכו לעסוק בתורה, גם עם הגזרה הנוראית הזו תצא לפועל, אבל האומה שלב החיים שלה דופק ופועם מכוח לימוד תורתם של בניה היושבים על לימודם מבוקר השכם ועד שעת לילה, מניין יבוא לה זרם של חיים?

הכלכלה, הביטחון, המדע, הרפואה וכל שגשוג וברכת החיים לה אנו זוכים במדינת ישראל מהם שורשי אותה ברכה, אם לא המוני לומדי תורה, חרדים או בני הציונות הדתית, בישיבות ובכוללים לאורך ולרוחב ארצנו.

שר האוצר בהחלטתו זו, אם חלילה תצא לפועל, יורה למשרדו שלו ברגל, כל אוצר המדינה, החומרי, הכלכלי יפגע ממיעוט תורה מהחלשת קול התורה, ברכת השפע הגשמי החומרי של אוצר המדינה נובעת מריבוי לימוד תורה.

איפה שר הדתות של מדינת ישראל?

מה אחריות העל של שר הדתות בישראל, אם לא לדאוג להבטחת לימודם של תלמידי הישיבות שחיים ממלגות צנועות בדוחק ובצניעות מדהימים, בחור ישיבה ממוצע מקבל מלגה של כ-2000 ש"ח לחודש ורובם פחות מכך והוא לומד שעות ושנים רבות, הרבה הרבה מעבר למי שלומד תואר שלישי והאחרון מקבל מלגה חודשית של כ7000 ש"ח לחודש, בהם אגב שר האוצר לא מתכוון לפגוע בהנחות למעונות.

מבלי להפחית בערכם של לומדי ואנשי המדע שמקדישים שנים רבות ללימוד ולמחקר, אבל היחס ביניהם ללומדי התורה דומה ליחס בין אורטופד לקרדיולוג, הארוטופד על פי רוב מטפל באיברים שאין הנשמה תלויה בהם ואילו הקרדיולוג מטפל בלב, אם יפתח את הסתימה בעורק ראשי, אם ישתיל מסתמים כדבעי, יביא חיים למטופל יחזיר לו את הלב שלו וללא כל הנ"ל החולה, לא יוכל לחיות, ללא לומדי התורה חיי האומה נפגעים, האומה לא חיה מהמהנדסים או מאנשי התעשייה והכלכלה אע"פ שהם חשובים וד' ישלם שכרם ואם אין קמח אין תורה ובטח שהאומה לא חיה מהשפים או משחקני הקולנוע או הכדורגל, האומה חיה מלימוד התורה, תלמידי חכמים שבאומה הם לב האומה, להרים עליהם יד זה להרים יד על האומה הישראלית שצמאה לתורתם, למים החיים שהם ממלאים אותה מכוח שקידת לימודם.

מהמשבר הזה, מהווא אמינא הזו של שר האוצר, רק נעלה מעלה, להבין את יקרת ערכם של לומדי התורה מכל המגזרים, במסירות, בשקידה בצניעות ובענווה.

את עצם המחשבה הזו של שר האוצר אנו צריכים לדחות מכל מכל, זוהי מחשבה ורעיון נוראים ביותר ומנוגדים למהות חיינו כאומה וישראל ואורייתא חד הם.

ברמה המעשית רק כדי להבהיר עד היכן הדברים מגיעים, בעיני הדלות שר הדתות צריך לומר לשר האוצר או שאתה גורס את ההחלטה שלך לתוך פח האשפה במשרדך או שאני מגיש מכתב התפטרות מיידי

תלמידי הישיבות וכל מי שרוח תורה וכבוד תורה והכרת ערכה של תורה בוערים בו, צריכים כולם, מיד לאחר תשעה באב, לצאת לא לחופשה, אלא להפגנות ענק, מול בתיהם של חברי מפלגת ימינה שומרי תורה ומצוות ולהגיד להם - די!!

כעת בשותפות שלכם עם ישראל ביתנו, בחוסר המחאה כנגד המחשבה הנוראית של שר האוצר, אתם לא פוגעים לנו בביטחון אתם נוטלים מאיתנו את הלב שלנו, לא הלב של האברכים, אלא הלב של כולנו, של כל עם ישראל , את החיים, את הנשמה.

לא תבענו הטבות יתר ללומדי התורה, אפילו לא תבענו השוואת מלגות בינם לבין סטודנטים לתואר שני או שלישי, אבל להפלות ביניהם? להוריד לאברכים את הזכאות להנחה וללומדי מקצוע להשאיר?

לומדי מקצוע מביאים הרבה ברכה אבל יותר מלומדי התורה? וכי שכחנו על מה העולם עומד?

ד' יעזרנו על דבר כבוד שמו ונזכה לרומם קרנה של תורה ושל עמליה ולומדיה, מוסרי נפשם עליה ביום ובלילה, ומחשבת העוואים הזו של שר האוצר, תחלוף ותבטל וילך לו שר האוצר אצל מונבז המלך וילמד ממנו פרק בהלכות אוצרות של אמת של נצח ושל קיימא.

הכותב: הרב ראובן בן אוליאל רב היישוב כרמי צור גוש עציון