זקן רבני הארץ הטובה ומראשי רבני הציונות הדתית, הרב חיים דרוקמן, מסביר את חשיבות שמירת שנת השמיטה.

"זכינו לחזור לארצנו ואין כמו שנת השמיטה שמבטאת את ייחודה של ארצנו הקדושה. כמו שיש שבת בכל שבוע, יש שמיטה בכל שבע שנים ובזה בולטת קדושת הארץ. השנה הזו נועדה למלא את מצבורי הרוח של ארצנו", הוא אומר באולפן בערוץ 7.

לדברי הרב דרוקמן, "אנחנו צריכים לדאוג שעם ישראל כולו ישמור שמיטה. זאת, בגלל חשיבותה הגדולה של המצווה הזו. אנחנו לא יכולים להרשות לעצמנו שרק יחידי סגולה ישמרו שמיטה. לשם כך קבעו רבותינו 'היתר מכירה', שכתוצאה מזה עם ישראל כולו, גם אחינו הקרויים 'חילונים' כולם שומרים על שמיטה. בנוסף כל החקלאים שומרים על שמיטה כי כולם שותפים ב'היתר המכירה' שנעשה על ידי הרבנות הראשית".

המלצתו של הרב היא להשתתף ב'אוצר הארץ'. "היתה מחשבה נפלאה לדאוג, שמי שבכל זאת רוצה לקיים את מצוות השמיטה שלא על ידי 'היתר המכירה', יש לו אפשרות לקחת חלק במיזם של 'אוצר הארץ'. מדובר באוצר בית דין שהוא מראש חותם על 'אוצר הארץ' ועל ידי בית הדין הוא מקבל את התוצרת של ירקות, פירות ויין שקדושים בקדושת שביעית. האדם אוכל דברים שיש להם קדושה מיוחדת. כל מה שגדל בארץ ישראל זה קודש קודשים. כשאדם אוכל דברים של קדושה - וזה במקביל מאפשר למי שרוצים לשמור שמיטה כהלכתה בעבודתם החקלאית - זו מעלה גדולה".

להרשמה למנוי לאוצר הארץ לחצו כאן

הרב דרוקמן מדגיש כי "כשהציבור חותם על 'אוצר הארץ' זו לא תרומה. הוא מקבל תמורה מלאה לכספו ועל ידי כך ניתן להתארגן מראש כדי שכל הסחורה תהיה בנמצא. בנוסף, לקנות מנוכרים, זה מזעזע. התורה אומרת 'וחי אחיך עמך'. את מי צריך לחזק - את הגויים? מאין מגיעה התוצרת הזו - מעזה? מטורקיה? כשאנחנו מחזקים אותם אנחנו מחזקים את אויבנו ופוגעים באחינו החקלאים. זה לא קשור רק לשנת השמיטה אלא לכל השנים כולן. צריך לדעת שזה דבר חמור ביותר".

"דווקא בשנת השמיטה צריך לתת אפשרות לחזק את החקלאות היהודית בארץ ישראל באמצעות 'אוצר הארץ' - וזה בידי כולנו", הוא מסכם.

להרשמה למנוי לאוצר הארץ לחצו כאן