להט"ב
להט"בצילום: ISTOCK

יו"ר ארגון 'בוחרים במשפחה', מיכאל פואה, פנה בסוף השבוע שעבר לשר הבריאות ניצן הורוביץ במכתב התראה לפני תביעה מנהלית בנוגע לסמכות משרד הבריאות להכיר בשינוי מין בישראל.

במכתבו ביקש פואה לברר מכח איזו סמכות ממנה משרד הבריאות ועדה לאישור בדבר מינוי שינוי מין וכן מה הקריטריונים על פי הם קובעת הוועדה מה מינו או לחילופין שינוי מינו של אדם?

בכוונתו של פואה להגיש עתירה מנהלית נגד משרד הבריאות בה יטען כי תעודת שינוי המין שמעניק משרד הבריאות ניתנת בחוסר סמכות.

"עיקרון חוקיות המנהל קובע כי לרשות אסור לעשות דבר, אלא אם כן הותר לה הדבר בחוק", הוא כתב במכתבו לשר הבריאות. "עברתי על חוק הבריאות ולא מצאתי שניתנה סמכות לשר הבריאות לשנות את מינו של אדם".

"יתר על כן", הוסיף. "לא מצאתי שום קריטריון לקביעת מינו של אדם, שבגינו ניתן לשנות את מה שהוצהר עליו בתעודת הלידה. אשר על כן ביקשתי את מסמך הקריטריונים שהיה אמור להיות כלי העבודה הבסיסי של הועדה".

במשרד הבריאות סירבו להגיב לידיעה.