רב הכותל הרחיק את הקבצן, ביהמ"ש התערב

בית משפט השלום בירושלים ביטל כתב אישום שהוגש נגד מקבץ נדבות שהורחק מהכותל המערבי על ידי הרב שמואל רבינוביץ'.

מיכל לוי , ב' באב תשפ"א

רב הכותל הרחיק את הקבצן, ביהמ"ש התערב-ערוץ 7
הרב רבינוביץ'
צילום: פלאש 90

בית משפט השלום בירושלים הורה על ביטולו של כתב אישום שהוגש נגד מקבץ נדבות שהורחק מהכותל המערבי על ידי רב הכותל הרב שמואל רבינוביץ'.

בפסק דינו קבעה השופטת שרון לארי-בבלי כי רב הכותל חרג מסמכותו כשהרחיק את האיש לתקופה ממושכת ופגע בכבודו.

רב הכותל הרחיק אותו לחודשיים לאחר שהפר את החוק האוסר על התרמת מתפללים במקום. אולם כעבור שבועות אחדים הוא נראה בשנית.

מנגד הוא טען בחקירת המשטרה כי הוא הגיע להתפלל ולא לקבץ נדבות.

בית המשפט קבע כי העונש בבסיסו - חודשיים הרחקה - הוא עונש ממושך מדי. "נוסף על כך, בנסיבות המקרה דנא דומה שהפגיעה בחופש התנועה קשורה בקשר הדוק לפגיעה בחופש הדת והפולחן של האדם המורחק. כמצוין לעיל, חופש הדת והפולחן הוא עיקרון שחוק המקומות הקדושים נועד להגן עליו. הוא נחקק עבור שמירה על המקומות הקדושים, ושמירה על גישה פתוחה, בטוחה וסבירה לבני הדתות לבקר בהם ולממש את זכותם זו".

"הרחקה של אדם באמצעות צו לתקופה ממושכת – בענייננו שישים ימים – יש בה פגיעה בחופש הדת של המורחק. בכך, סמכות ההרחקה פוגעת באותה זכות עליה נועדה היא לשמור, באופן המדגיש את הזהירות שיש לנקוט בהפעלתה".

בדבריה כתבה השופטת כי "אני סבורה שהרחקתו של אדם באמצעות צו לתקופה ממושכת יש בה אף פגיעה בזכותו לכבוד. הרחקה של אדם ממקום קדוש, ערכי ומשמעותי כרחבת הכותל המערבי – הרחקה שיכולה להגיע לשישים ימים – פוגעת בכבודו של המורחק, אשר לא פעם מבלה שעות רבות ברחבת הכותל.

"אכן, לא פעם עסקינן בפושטי יד וקבצנים מטרידים, אולם הרחקתם מהמקום לתקופה ממושכת פוגעת בכבודם, שממילא נפגם בהיותם פושטי יד, ובמקרים מסוימים, עלולה הפגיעה לעלות כדי השפלה, בבחינת "אינכם רצויים במקום זה".

את פסק הדין חתמה בביטול כתב האישום. "אני סבורה שצו ההרחקה שהוצא נגד הנאשם הוצא בחוסר סמכות, ומשכך לא ניתן לראות בו כ"הוראה שניתנה כשורה". בהיעדר סמכות למתן הצו, לא הפר הנאשם הוראה חוקית עם הגעתו לרחבת הכותל המערבי. המסקנה היא אפוא שהנאשם לא ביצע עבירה".