התוספות שיסייעו למיגור ההברחות דובר צה"ל

אחרי שנים רבות של הזנחה בתחום הפריצה לבסיסים בדרום הארץ וגניבת תחמושת, יוצא צה"ל בתכנית חדשה "מגן הנגב" שהיא למעשה תכנית הגנה צבאית-משטרתית שהחלה להיבנות במרץ 2021 נגד הפעילות הפלילית-ביטחונית בגבול.

פעילות זו כוללת נגד הברחות וחדירות בגבולות, פריצה לבסיסים צבאיים, גניבות אמל"ח וגידול חממות סמים בשטחי אש.

התכנית כוללת שלושה מרכיבים: הראשון הוא מאבטחי מתקנים ייחודיים לנגב כולל פיילוט של גיוס ייעודי לתפקיד מאבטחי מתקנים לבסיסים בנגב בו יקבלו הכשרה לוחמת גבוהה יותר ממאבטחי מתקנים.

השני הוא הקמת יחידת משטרה בשילוב רט"ג וצה"ל שמטרתה לשרוף ולהשמיד את חממות
הסמים בשטחי האש ברחבי הנגב.

המרכיב השלישי הוא תגבור בפלוגות שיטור - תגבור הגזרה והכבישים בפלוגות מ"צ וניידות משטרה.

תוכנית נוספת בה פעל הצבא בימים האחרונים היתה מבצע "מגן ניצנה" - מבצע של כוחות חטיבת "פארן" למיגור ההברחות וגידולי הסמים במרחב גבול מצרים.

בצה"ל אומרים כי מטרת המבצע היתה "מניעת פריצות לנכסים חיוניים, מניעת הברחות במרחב יישובי
פתחת ניצנה, תפיסה של מבריחים, סמים ורכבים והשמדת חממות גידול סמים במרחב צאלים".

המבצע התמקד בשלושה מאמצים מרכזיים – מאמץ הסיכול, מאמץ ההגנה ומאמץ המשילות,
תוך הפעלת מאמץ תומך של מודיעין, איסוף והנדסה בכדי לעמוד בהישגי המבצע.

פרויקט נוסף שנערך באוגדה 80 הינו הגדוד הרב-חילי הראשון בצה"ל – בעל מחלקת איסוף מחלקת חי"ר ומחלקת טנקים עצמאיות מדובר cפרויקט שהחל בזרוע היבשה בעקבות תר"ש תנופה בחיל הגנת הגבולות כשמטרתו היא להכשיר את גדודי הגנת הגבולות, כשלגדודים יהיו יכולות חי"ר, איסוף וארטילריה אורגניים אשר ישבו בגזרתם בנוסף הוקמה יחידת הסיור של חטיבת פארן הנותנת מענה רכוב לאירועים בטחונים בשטח המדברי כשלצד אלו הוקם במאי 2020 חמ"ל משותף של גורמי צבא ומשטרה, בו נאסף ומעובד מידע ממגוון מקורות המתריע בזמן אמת על אירועי פח"ע ואירועים פלילים.