בג"ץ
בג"ץצילום: חזקי ברוך

שופטי בג"ץ החליטו היום (שני) כי למועצה להשכלה גבוהה עומדת האפשרות לקיים מסלולי לימוד בהפרדה מגדרית כדי להגביר את שילובו של הציבור החרדי באקדמיה.

השופטים קבעו גם עם זאת שני סייגים: האחד שבמרחבים הציבוריים בקמפוס לא תהיה הפרדה בין גברים ונשים וכן שתבוטל המדיניות הדורשת ממרצות שלא ללמד במסלולים לגברים בלבד.

העתירה בנושא הוגשה על ידי אנשי אקדמיה שמחו על תוכנית הקמפוסים הנפרדים של המועצה להשכלה גבוהה ודרשו לסגור את המסגרות הללו.

השופטים דחו את דעתם וקבעו כי שילוב המגזר החרדי באקדמיה חשוב מספיק כדי שהמסלולים הנפרדים יופעלו.

השופט חנן מלצר קבע כי "ההסדר שנקבע על ידי המל"ג, המאפשר הפרדה מגדרית בכיתות, עומד במבחן המידתיות במובן הצר. אולם, הדבר נכון רק כאשר ההסדר מוגבל לציבור החרדי, המאופיין בפערים תרבותיים, לצד הטעמים הדתיים להפרדה, כאשר ההסדר מוגבל רק ל'שער הכניסה' להשכלה גבוהה, הוא התואר הראשון, וכאשר ההפרדה נעשית בכיתות בלבד ולא בשטחים הציבוריים".

"תנאים אלה ממזערים את הפגיעה בציבור העלול להיפגע מההפרדה, עד כמה שניתן, במיוחד בהינתן שהמחוקק עצמו קבע כי המסלולים הנפרדים לכשעצמם, הינם בבחינת הפרדה מותרת", הוסיף.