ראש הממשלה נפתלי בנט
ראש הממשלה נפתלי בנטצילום: ערוץ 7

מועצת גדולי התורה של אגודת ישראל מצטרפת להכרזה של רבני 'דגל התורה' וקוראת לעסקני התנועה לצמצם התקשרות עם משרדי הממשלה.

"לב מי לא יחרד בהיות הרחוקים מצורה ומצוות נשאו ראש, ורוצים לעקור ולבטל את כל הקדוש והיקר לישראל, ולפגוע ח"כ בטהרת ישראל ובקדשיו ולבטל לימוד התורה, שמירת השבת, חינוך וגרות כהלכה, וסכנה גדולה מרחפת על קיום יסודות התורה הקדושה בארה"ק", נפתחת המודעה שפורסמה ביומונים החסידיים 'המודיע' ו'המבשר'.

"אוי לנו שכך עלתה לנו בימינו וכמה עלינו להצטער על חילול שמו יתברך, ומחוייבים אנו להתחזק מאד בהתמדת לימוד התורה, ובבין אדם לחיברו ולשפוך לב כמים בתפילה וזעקה שיתרבה כבוד ה' בעולם וישובו אחים תועים בתשובה שלימה ולא יכשלו בשרירות לבם ח"ו.

בדבריהם התייחסו לחברי הכנסת החרדיים וחיזקו פועלם. "והננו לחזק ולתמוך ידי שלוחא דרחמנא ושלוחי דידן הנציגים בכנסת, העומדים על משמר התורה כאן בארצנו הקדושה, ומטכסים בכל עת עצות ודרכים כדי לעמוד בפרץ ולמנוע ולבטל את הגזירות.

בהמשך ביקשו לצמצם את את ההתקשרות עם משרדי הממשלה למינימום ההכרחי. "פונים אנו ומבקשים מכל אשר יראת ה' בלבבו ובמיוחד לכל אלה הנצרכים לקשר עם משרדי הממשלה ואנשי השלטון לצורך שגרת קיום המוסדות וצרכי הציבור, שיעשה אך ורק לצורך קיום הכרחי בלבד".

כתב חדשות 12 יאיר שרקי דיווח הבוקר כי תחילה נעשה ניסיון לפרסם מודעה אחידה על ידי שתי מועצות גדולי התורה, אולם מועצת החסידים סירבה לניסוח חריף יותר כפי שהוצע על ידי הרבנים הליטאיים ולפיכך פורסמו שתי הודעות נפרדות.