מעמד מרשים ומיוחד התקיים בליל שישי, ערב ר"ח אב, בכפר עראבה שבגליל במעמד הסגולה המופלאה, במערת קברם של רבי חנינא בן דוסא ואשתו הקבורים במקום.

מערת הקבר הפכה למוקד לימוד ותפילה מידי לילי שישי ע"י מניין אברכים המגיעים למקום ביוזמת ארגון "חנינא בני", לאחר קבלת אישורים ביטחוניים עם שמירה הדוקה וצמודה.

הסגולה המיוחדת ונוסח הלימוד והתפילה המתקיימים מידי ליל שישי בחצות הלילה, נמסרו ע"י הרב מרדכי שמואל אדלשטיין.

בערב ר"ח אב, היתה התרגשות רבה בקרב מניין האברכים הבאים מידי שבוע במסירות נפש ע''מ להעתיר עבור האנשים הרבים הזקוקים לישועה , כאשר הרב מרדכי שמואל אדלשטיין הגיע בעצמו למערת הקבר יחד עם מניין אברכים על מנת לעמוד מקרוב על קיום הסגולה כצורתה.

הרב אדלשטיין למד עם האברכים משניות בעיון מסכת שביעית ולאחר מכן התקיים מעמד הסגולה תוך הזכרת כל שם ושם בכוונה רבה יחד עם הבקשות האישיות שהועברו ע"י הזקוקים לישועה למוקד של ארגון "חנינא בני".

הדיה של הסגולה הגיעו למרחוק ויהודים מכל רחבי הארץ והעולם היהודי ביקשו לקיים את הסגולה ע"י נתינת חלות ויין כמניין קי"ט מעות ובאמצעות מניין האברכים המיוחד שנשלח בכל ליל שישי למערת הקבר.

כאמור, בעקבות פרסום הסגולה, פנו רבים למשרדי הארגון וביקשו להשתתף באמצעות מנין האברכים ת''ח מופלגים בסדר הלימוד והתפילה המיוחדים, באמצעות תרומה של חלות ויין לכבוד שבת המועברים למשפחות עמלי תורה.

לסגולת חנינא בני לחצו כאן >>

בארגון חנינא בני מציינים שמכתבו המיוחד של הרב אדלשטיין, שפורסם לאחרונה אודות הסגולה שהיא בדוקה ומנוסה, עורר הדים נרחבים. במכתבו כותב הרב אדלשטיין: "בהיות ונודע במסורת ברורה מהקדמונים, מקום ציונו של התנא הקדוש רבי חנינא בן דוסא ואשתו זיעועכי"א אמן, בכפר עראבה שבגליל, ובוודאי שהוא מקום מסוגל לתפילה ולפעול ישועות בכל העניינים. ובטוחני שיועיל הדבר לפעול ישועות אף שלא כדרך הטבע והוא בדוק ומנוסה".

בארגון 'חנינא בני' מספרים כי למשרדי הארגון מגיעים טלפונים רבים מכאלו המבקשים לשתף את הציבור על הישועות למעלה מדרך הטבע שראו בעקבות הלימוד והתפילה על הציון, ובכך מחזקים את הארגון להמשיך בפעילות הברוכה.

סיפורי מופתים רבים מתגלגלים אודות הישועות למעלה מדרך הטבע, למקיימי הסגולה המופלאה. אחד הטלפונים שהגיעו למשרדי 'חנינא בני' היה של אברך ממשפחה חשובה שאב המשפחה נפטר לבית עולמו באריכות ימים ושנים והשאיר אחריו נכסים רבים , עקב אי הבנות שנוצרו בין בני המשפחה הענפה המשפחה כולה נכנסה למצב שלא היתה נראית אפשרות באופק לפיתרון העניין , והנה זמן קצר לאחר שהאברך לקח חלק בסגולה המופלאה ושמם עלה ע"י מניין האברכים על קברו של התנא הקדוש, הגיע פיתרון מופלא לבעיה הסבוכה לשמחת כולם .

למסירת שמות לתפילה ניתן להתקשר למוקד הישועות *3429 או 033065497

לסגולת חנינא בני וישועה מעל לדרך הטבע >>