אביגדור ליברמן
אביגדור ליברמן צילום: Yonatan Sindel/Flash90

ועדת שרים לענייני חקיקה אישרה היום (שני) את הצעת שר האוצר, אביגדור ליברמן, להרחבת הסמכויות והכלים של רשות ניירות ערך.

מטרת ההצעה היא פיתוח ושכלול שוק ההון הציבורי באמצעות הקמת בורסות ייעודיות, המהוות פלטפורמות מסחר חדשות, הוספת שכבות הגנה על ציבור המשקיעים, צמצום וגידור סיכונים.

הצעת החוק עוסקת בשלושה נושאים מרכזיים: הגדלת סמכויות הפיקוח על חתמים ומפיצים; מתן סמכות לקביעת התנאים לביצוע הנפקות ללא פעילות וייעוד מסוים תמורת ההנפקות ומתן סמכות לרשות לתת הקלות לפלטפורמות מסחר חדשות.

ההצעה להגדלת סמכויות הפיקוח על חתמים ומפיצים נועדה להבטיח את ניהולם התקין ושמירה על עניינם של ציבור המשקיעים.

כמו כן, אושר להעניק לרשות סמכות לקבוע תנאים להנפקת ניירות ערך של תאגידים חסרי פעילות עסקית או נכסים, המבקשים לגייס כספים מהציבור מבלי לקבוע במועד ההנפקה שימוש ייעודי לכספי ההנפקה.

בהנפקות כאמור אין ייעוד ידוע או מוגדר דיו במועד ההנפקה לכספי התמורה או שאין לתאגיד פעילות עסקית או נכסים כלשהם במועד זה.

במצב דברים זה, הרשות מבקשת להגדיל את הכלים להגנה על משקיעים מעבר לכלי הגילוי הנאות, בהעדר פעילות עסקית שניתן למסור גילוי בעניינה.

באשר להקמת פלטפורמות מסחר חדשות, החוק מציע להניח את התשתית להקמת בורסה ייעודית בישראל, בין היתר, על ידי הסרת חסמים לרישוי בורסה וכן קביעת הקלות ברגולציה שתחול על תאגידים שניירות ערך שלהם יירשמו למסחר בבורסה הייעודית.

ההצעה כוללת את הסמכויות שיש לתת בידי הרשות לשמירה על ענייניו של ציבור המשקיעים ותקינות המסחר. בהתאם, מוצא לקבוע איזונים מתאימים, שיתחשבו, בין היתר, באופי פעילותה של בורסה ייעודית והתאגידים שניירות הערך שלהם יסחרו בה, סוגי לקוחותיה או סוגי ניירות הערך שייסחרו בה.

הצעת החוק נועדה לעדכן את המצב החוקי הקיים, בין היתר, לאור השפעת ההתפתחויות הטכנולוגיות המאפיינות את המסחר בשוקי ההון המובילים בעולם. בין אלו ניתן לראות דוגמאות לפלטפורמות מסחר בעלות מאפיינים מיוחדים, כגון: ביצוע פעילות מסחר באופן דיגיטלי תוך שימוש בטכנולוגיה חדשנית או הגבלת פעילות מסחר ייעודית למשקיעים מתוחכמים בלבד.

בחודש ינואר 2020 פרסמה רשות ניירות ערך קול קורא ליזמים שמעוניינים להקים פלטפורמות מסחר דיגיטאליות, המבוססות על טכנולוגיות חדשות (DLT). בהתאם למסקנות הוועדה לבחינת מיסודם של שווקים דיגיטאליים בישראל נמצא כי בטכנולוגיות אלו טמון פוטנציאל משמעותי להביא לצמצום עלויות מסחר בכל שרשרת הערך החל משלב הרישום וההפצה וכלה בשלב הסליקה והמשמורת. בעקבות פרסום הקול קורא מספר יזמים הביעו עניין לבחון הקמה של פלטפורמות מסחר שונות ועל כן, הצעת החוק תקנה וודאות ותסייע בקידום ושכלול שוק ההון.

שר האוצר, אביגדור ליברמן, אמר כי "ישראל חייבת לעמוד בקו אחד עם השווקים המפותחים בעולם ולא להישאר מאחור. האישור היום יאפשר ליישר קו עם הרגולציה בעולם ולפתוח פלטפורמות מסחר שמבוססות על טכנולוגיות מתקדמות. נמשיך לחזק את מנועי הצמיחה במשק ושוק ההון הוא אחד מהם, מקור אשראי למשק שיכול לסייע לצמיחה ביציאה מהמשבר הכלכלי שהתרחש בעקבות הקורונה".

יו"ר רשות ניירות ערך, ענת גואטה הוסיפה, "המטרה שלנו היא לייצר מנגנוני הגנה אפקטיביים למשקיעים והצעת החוק תעניק לרשות את הכלים לניהול הסיכונים בין אם זה ספאק או מכשיר השקעה אחר. השינוי שחל בשוק מעודד - מקיפאון לחיים - אנחנו פועלים לבנות שוק הון ישראלי מפותח ואטרקטיבי. השינוי רק מעצים את הצורך בקביעת כללים ברורים למנוע מצב שוק לא רצוי של מערב פרוע. לצד זאת, אנחנו מביטים קדימה ורואים שבעולם כבר בונים את דור העתיד של הבורסות ולשם אנו מכוונים - קיבלנו אור ירוק להטמעת חדשנות טכנולוגית בשוק ההון שתאפשר פעילות של פלטפורמות מסחר מבוססות על טכנולוגיה מתקדמת - כך נציב את שוק ההון הישראלי במקום הראוי לו בחזית עם שוקי ההון המובילים בעולם״.