אילוסטרציה
אילוסטרציהiStock

בית המשפט לענייני משפחה פסק בסוף השבוע האחרון (חמישי) להשאיר קטין בן להורים גרושים בבית ספר הדתי בו הוא לומד.

מדובר בבני זוג שהתגרשו והאב כרגע קיבל לידיו את המשמורת על הילד בן ה-8, בין השאר בעקבות אשפוזה הכפוי של האם. בשלב מסויים חזר האב בתשובה והחליט לשלוח את הבן לחינוך דתי.

עתה, האם באמצעות עורך דינה אלכסנדר כהן טענה נגד האב שהחליט לרשום את הבן לחינוך דתי. האב מיוצג באמצעות עורכת דין רונית פינקלשטיין.

בית המשפט, כאמור, לא קיבל את טענות האם. "צריך להבין שזכותו של אדם לשנות את אורחות חייו", כתב השופט אזר שני בהחלטו. "יכול הורה לחזור בשאלה או לחזור בתשובה – מדובר בזכות יסוד של אדם לכתוב את סיפור חייו כהבנתו".

"צריך להבין שאדם אשר חזר בתשובה כפי האב, אי אפשר לומר לו שלא לקיים בבנו מצוות 'והגדת'", הוסיף. "בה במידה לא יכולתי לומר לאב שלא לשמור שבת, לאכול טרפה חלילה או לאסור על רעייתו להדליק נרות שבת".

"מצויים אנו בחודש יולי 2021, הקטין צריך למקום לימודים ורישום במקום לימודים וטובתו בשלב הזה להירשם לבית ספר שהוא תואם את ההשקפה הדתית שבביתו העיקרי של הקטין (ביתו של האב, י"ג)", ציין. "בלתי סביר לחלוטין בעיניי לעת הזו לחייב את לימודי הקטין דווקא בבית ספר חילוני".

השופט שני הוסיף כי כל עוד בבית הספר לומדים לימודי ליב"ה - אין שום פגם בחינוך היהודי. "בהינתן העובדה שהורה אחד חילוני והשני דתי, כל עוד נרשם הקטין לבית ספר שאינו פוגע בסיכויי לעתיד – לאמור, לומדים בבית הספר גם לימודי ליב"ה, אין שום פגם בהיות ילד מקבל חינוך בנוסף לחינוך שהוא יהודי", כתב.

"מבקשים אנו שלילד יהיו את מירב ההזדמנות לילך בעולם, אך אין אני מוכן לשלול דת רק באשר היא דת", כך השופט אזר שני.