תפילת תשעה באב בעזרת ישראל
תפילת תשעה באב בעזרת ישראל צילום: מרכז ליב"ה

בימי שפוט השופטים אירע מעשה נורא, כתם מחפיר בתולדות ישראל - פילגש בגבעה.

עם ישראל הזדעזע כולו מעוול נורא זה, ובא לבער את הרעה מקרב ישראל.

היתה זו מלחמה צודקת מאין כמוה, שגם זכתה לתמיכה מפורשת של הקב"ה באורים ותומים, ובכל זאת בני ישראל נחלו פעמיים תבוסה קשה, ורק בפעם השלישית הצליחו לנצח את בני בנימין. מדוע?

הגמרא (סנהדרין קג) מסבירה שהיה זה בגלל פסל מיכה, שהיה סמוך לשילה, והיה עשן קרבנותיו מתערב עם עשן המזבח, ולא פעלו כנגדו. "אמר להם הקב"ה: בכבודי לא מחיתם, בכבודו של בשר ודם מחיתם".

מדוע באמת בני ישראל לא עשו כלום כנגד פסל מיכה? כשקוראים את המאמרים כנגד המתפללים שבאו להתפלל ולומר קינות ברחבת "עזרת ישראל" שבכותל המערבי ע"פ ההלכה המקודשת בישראל, ולמנוע את חילולו של הכותל המערבי בתפילה מעורבת, אפשר להבין מה סברו בני ישראל.

הרי כל מי שרצה לעבוד את ד' על פי ההלכה, בלי פסל ותמונה, יכל לבוא לשילה, לרחבה המיועדת לשומרי ההלכה, ומדוע להפריע לאלו שבאים לעבוד את ד' על פי דרכם, ברחבה שיועדה לכך, והוקמה בריחוק מקום משילה על מנת שלא לפגוע ברגשות המתפללים.

איך אפשר לבוא לרחבה שיועדה להם (על פי החוק!) כדי לפגוע בהם, לצער אותם, ולמנוע מהם מה שתכננו? הרי זו ממש שנאת חינם שבגללה עלול להיחרב המשכן בשילה!

יתרה מזו, הפרעה להם עלולה ליצור רושם שעבודת ד' נועדה רק לאלו שמקפידים על ההלכה ונזהרים מכל פסל ותמונה! קשה לשער את המחיר הכבד של תפיסה כזו.

כאמור, הקב"ה לא קיבל טענות אלו, ובני ישראל נתבעו על שלא הפריעו והפסיקו את חילול כבודו של הקב"ה בפסל מיכה. הקב"ה כמובן אינו רודף כבוד, ואינו זקוק לכבוד. אך הפגיעה בכבוד שמים חמורה כל כך, כי כבוד שמים הוא מקור כל הערכים כולם, כל הטוב הצדק והיושר מקבלים את ערכם כשהם נמשכים מהקב"ה מקור כל הטוב והצדק, וכשעוסקים בכבוד בשר ודם וצדק חברתי, ומתעלמים מכבוד שמים - מנתקים את הצדק ממקורו האלקי וכל הערכים והאידאלים נחלשים ונמוגים.

קדושתו של הכותל המערבי אינה נובעת מרגשות המתפללים, וממילא אינה מוגבלת לרחבה שיועדה עבורם. קדושתו של הכותל המערבי נובעת מהשכינה שלא זזה ממנו.

גם הבעיה בתפילה מעורבת אינה בגלל שהיא פוגעת ברגשות המתפללים, אלא בגלל שהיא "ניצור של התפילה" (דהיינו הפיכתה לנוצרית), כהגדרתו של הרב סולובייצ'יק זצ"ל.

לערוך תפילה נוצרית ליד הכותל המערבי שלא זזה ממנו שכינה זה חילול כבודה של השכינה, וכולנו מצווים למנוע אותו, גם אם הוא נעשה "על פי החוק", ורק מתוך כך נוכל לתקן את העוולות החברתיות השונות, ולהיות לעם אחד לפני ד' אלקינו.

הרב עמיחי אליאש הוא ר''מ בישיבת שלום בנייך

מצאתם טעות בכתבה או פרסומת לא ראויה? דווחו לנו