יפעת שאשא ביטון
יפעת שאשא ביטון צילום: Olivier Fitoussi/FLASH90

בשורה לציבור ההורים בישראל: הממשלה אישרה אתמול (ב') את העברת מעונות היום (גילאי לידה ועד שלוש) למשרד החינוך.

המשרד ייקח אחריות על כל המעטפת החינוכית של המעונות ובכלל זה על הפדגוגיה, הבינוי וההכשרות של הצוות החינוכי המועסק במעונות היום. סבסוד המעונות יישאר בידי משרד הכלכלה.

כחלק מקידום המעבר של המעונות למשרד החינוך יוקצו כ- 200 מיליון ₪, שיאושרו על ידי הממשלה במסגרת תקציב המדינה הקרוב.

בנוסף לכך יכלול התקציב גם את החלק היחסי של התכנית הרב שנתית לחיזוק מעונות היום המתייחס לנושא התקינה, ההכשרות, מענים חינוכיים ייחודיים ועוד.

תהליך העברת מעונות היום אל משרד החינוך וכלל התחומים הנלווים להם יושלם עד ה-1 בינואר 2021. מיד עם השלמת התהליך במועד זה, המשרד יחל בהעמקת מבנה הפיקוח במסגרות אלו.

תהליכי ההכשרה של צוותי החינוך החלו זה מכבר עם התיקונים לחוק הפיקוח וחוק המצלמות אשר הכניסה שרת החינוך ד"ר שאשא ביטון לפני כשלוש שנים בהיותה יו"ר הוועדה לזכויות הילד והם יורחבו עם העברתם למשרד החינוך.

לקראת שנת הלימודים תשפ"ג השרה תגבש יחד עם המשרד תכנית עבודה סדורה של כלל ההיבטים החינוכיים והתפעוליים הנוגעים למעונות היום.