רבנים בבית שמש: סלקציה לשוכרים

רבנים בבית שמש קראו לבעלי דירות להשכיר דירותיהם בעיר רק "לציבור יראי ה' שומרי תורה ומצוות", כלשונם.

תגיות: בית שמש
מיכל לוי , י"ב באב תשפ"א

רבנים בבית שמש: סלקציה לשוכרים-ערוץ 7
בית שמש
צילום: יעקב לדרמן, פלאש 90

על רקע אכלוס השכונה החרדית החדשה בבית שמש, יצאו הבוקר (ד') רבנים מקומיים בקריאה לבעלי דירות להשכיר דירותיהם בעיר רק "לציבור יראי ה' שומרי תורה ומצוות", כלשונם.

"הנה זה מכבר הוקמה לשם ולתפארת שכונת רמת בית ד'. ובסייעתא דשמיא, בשבח והודאה להשי"ת זוכים אנו לראות כיצד השכונה הולכת ומתאכלסת בציבור יראים ושלמים, חרדים לדבר ה' ומקפידים על קלה כבחמורה", הם כותבים בפתח מכתבם.

הרבנים ממשיכים לציין את מה שהם מכנים במכתבם "האחווה והאחדות המופלאה שכבר שוררת עתה בשכונה".

"וכפי הנראה, שואפים בני המקום לייסד ולכונן את השכונה, כך שכל קהילות הקודש המגוונות ימצאו בה את מקומם, כך שיוכלו לנהוג לפי מנהגיהם, ועפ"י דיני התורה הק' ומוסריה, בשלום ורעות ומתוך כבוד הדדי".

בשל כך פונים הרבנים בקריאה: "מבקשים אנו בכל לשון של בקשה, שכל רוכשי ומשכירי הדירות יבדקו ויחקרו היטב למי הם משכירים או מוכרים את דירותיהם, ויראו להשכיר או למכור דירתם רק ליראי ה', כנפסק בשו"ע חו"מ סימן קע"ה (סעי' מ' ומ"א ובכסף הקדשים שם)".

בקשה מיוחדת הוקצתה אף למתווכי הדירות: "במיוחד יש למתווכי הדירות, הן למכירה והן להשכרה, לפעול ולהתנהג על פי הוראה זו, ולהביא לשכונה אך ורק תושבים יראי שמים".

בסיום הכרוז, מתייחסים הרבנים גם לשטחי המסחר הרבים ההולכים לעמוד לשירות התושבים בשכונה "רוכשים או שוכרים שלשטחי מסחר, וכן בעלי עסקים מכל סוג שהוא, המתעתדים לפתוח עסק ברחבי השכונה, ידאגו שהתנהלות העסק תהיה מותאמת לצרכי השכונה, תוך הקפדה על כל כללי ההלכה עפ"י תורתנו הקדושה".