הח"כים החרדים עם הרב אדלשטיין
הח"כים החרדים עם הרב אדלשטיין צילום: לשכת גפני

על רקע מאפייניה הליברליים בענייני דת ומדינה של הממשלה הנוכחית, נשא אמש אחד מגדולי מנהיגי הציבור הליטאי ראש הישיבה הרב גרשון אדלשטיין נאום בפני מאות אברכים וקרא להתחזק ברוחניות ולהרבות בזכויות.

"בתקופה זו, יש בשלטון כוונה לגזור גזירות, על הרוחניות, להיות ככל הגויים בית ישראל, ומבקשים לגזור על הרבה עניינים, שלא יוכלו לעסוק בתורה, ועל כשרות, ועל גירות, ועוד הרבה דברים, ויש שתדלנים שעוסקים בזה, אבל להכל צריך זכויות", אמר והדבריו הובאו באתר החרדי 'כיכר השבת'.

"אותם אנשי שלטון לא מבינים שכל זכות הקיום בעם ישראל זה רק התרי"ג מצוות, ובאמת כבר כתוב בספרים שעם ישראל לאחר החורבן, אחרי חורבן בית שני כבר אין מדינה, מפוזר ומפורד בין העמים, מפוזרים בכל העולם, ואין מדינה, כולם בגלות, ומחזיקים מעמד אלפי שנים, וכי זה מובן בדרך הטבע?

בהמשך הרחיב ואמר כי "הזכויות הם כפי שאומרים בימים נוראים "ותשובה ותפילה וצדקה מעבירין את רוע הגזירה", ראשית צריכים תשובה, על כל העניינים הרוחניים, תשובה על תורה, ועל עוד דברים, כגון תפילה, שתהיה יותר בכוונה.

"ותשובה על תורה היינו להוסיף יותר תורה, עוד משהו תורה! עוד כמה דקות לעסוק בתורה, כל אחד לפי כוחו אפשר להוסיף משהו, ואפילו דקה אחת, אין לשער מה זה דקה אחת של תורה. ובקלם דיברו כעין זה על מעלת עניית אמן, שאין לשער גודל השכר ומה שמרוויחים בעניית אמן אחד, מילה אחת של אמן, מה מרוויחים מזה ומה שזה משפיע בעולמות העליונים.

"ותשובה ותפילה וצדקה מעבירין את רוע הגזירה, רק עם זכויות! ומהזכויות תבוא הישועה. לכן כל אחד יראה מה שהוא יכול להוסיף, משהו תורה, כמה שאפשר, ואגב יש לדעת כי גם אל"ף בי"ת זה דברי תורה, ומלמד בחיידר שמלמד לילדים אל"ף בי"ת, הוא מזכה הרבים בתורה, כי זה תורה, וזה גם היסוד לכל ההמשך, ואחר כך לומדים קריאה, וחומש ומשנה וגמרא, אבל היסוד מתחיל מאל"ף בי"ת, וזה גם כן דברי תורה, וכן בתפילה, כל פרק בתהלים הוא תפילה, וכל אחד מה שיוכל להוסיף לפי כוחו, זהו התשובה.

"והנה לתשובה יש הרבה ספרי מוסר, ואמנם אם זה משעמם זה לא משפיע, אך יש הרבה ספרי מוסר שמעניינים ומשפיעים, ובפרט הספרים המפורסמים: מסילת ישרים, חובות הלבבות, שערי תשובה, וארחות צדיקים, ויש עוד ספרים, כגון נפש החיים, אך הוא יותר קשה קצת, וכהנה יש ספרי מוסר רבים שנותנים חיזוק, והם דרך בטוחה להצלחה.

"וכן צדקה, ידוע שמי שנותן חומש לצדקה, מצליח עם חיים טובים ומאושרים, ובספר 'אהבת חסד' למרן החפץ חיים האריך בכל הפרטים בזה, האיך להתנהג עם צדקה ועם חומש, ובדוק ומנוסה שזה נותן הצלחה וחיים מאושרים".