ועדת המחירים ממליצה לבטל את הפיקוח על מחיר הלחם: "קיימת תחרות בשוק"

פורסמו לציבור המלצת ועדת המחירים בנושא הפיקוח על מחירי הלחם שדנה בסוגיה בשנתיים האחרונות.

ערוץ 7 , י"ג באב תשפ"א

ועדת המחירים ממליצה לבטל את הפיקוח על מחיר הלחם: "קיימת תחרות בשוק"-ערוץ 7
לחם
צילום: ISTOCK

בתום עבודה מאומצת ומעמיקה, בת יותר משנתיים, סיימה ועדת המחירים הבין-משרדית המשותפת למשרד הכלכלה והתעשייה ולמשרד האוצר, לגבש את המלצותיה בנושא פיקוח על מחיר הלחם.

בשלב זה הוועדה יוצאת לשימוע ציבורי על ההמלצות ומאפשרת לציבור להעביר התייחסות. לאחר קבלת ההערות וניתוחן, הוועדה תפרסם המלצה סופית לשרת הכלכלה והתעשייה, אורנה ברביבאי ולשר האוצר, אביגדור ליברמן.

לאחר עיון בהערות הציבור יידרשו השרים לקבל החלטה בנושא בהתאם לקבוע בחוק, תוך שימת לב להשפעת הצעד על יוקר המחיה ועל הצרכנים והצרכניות הישראליים.

על פי המלצת הוועדה, קיימת תחרות בשוק הלחמים המפוקחים בין המאפיות המובילות בשוק ולכן אין הצדקה לקבוע מחיר מפוקח בשוק זה. עמדה זו נתמכת גם על ידי רשות התחרות שייעצה לוועדת המחירים בתהליך.

במקום קביעת מחיר מפוקח, הוועדה ממליצה לעבור לפיקוח במודל של מעקב שוטף אחר מצב השוק (דיווח מהיצרנים על רמת הרווחיות והמחירים). עמדה זו מבוססת על ההצדקות הקיימות בחוק לקיומו של פיקוח, ועל חסרונותיו של מנגנון פיקוח מחירים, שעלול להוביל בטווח הבינוני-ארוך לעליות מחירים, לדחיקת מתחרים מהשוק, לשחיקה באיכות המוצרים הנמכרים, ומכאן גם לפגיעה בציבור הצרכנים והצרכניות.

הלחמים המפוקחים כיום הם: כיכר לחם אחיד, לחם אחיד פרוס, כיכר לחם לבן, לחם לבן פרוס וחלה מלבנית (חשופה). לפי נתוני הוועדה, היקף הצריכה של הלחמים המפוקחים ירד בעשרות אחוזים בשנים האחרונות, גם בקרב משקי בית בחמישון התחתון, ובמקביל חלה עלייה בצריכת לחמים מיוחדים ולחמניות. בפרט, לפי נתוני הוועדה מוצר הלחם המרכזי שצורכים משקי הבית בחמישון התחתון הוא פיתות שאינן מפוקחות.

המלצת הוועדה מבוססת על עבודה כלכלית מעמיקה ממנה עולה שבשוק זה קיימות מגבלות על המאפיות לפעול באופן אנטי-תחרותי. בפרט, עלה שבידי השחקנים לא קיים נתח שוק משמעותי ביחס לשחקנים האחרים, וקיימת תנודתיות בנתחי השוק של השחקנים המעידה על תחרות.

לפי הניתוח של הוועדה, התנודתיות מושפעת בין היתר מההומוגנית של מוצרי הלחם המפוקחים, כאשר הלקוחות לא מחויבים לרוב למוצר של מאפיה מסוימת. במקביל, עלה מהניתוח שלמאפיות לא קיים מוצר עוגן – מוצר שלהן שניתן למצוא בכל רשת קמעונאית ומחייב את הרשתות לעבוד עם אותה מאפיה ספציפית ועל כן הן לא יכולות להפעיל כוח שוק עודף מול הרשתות הקמעונאיות.

ועדת המחירים היא ועדה בין-משרדית, סטטוטורית ועצמאית, המורכבת מגורמי מקצוע ומשותפת למשרדי הכלכלה והתעשייה והאוצר. בהתאם לחוק, הוועדה אחראית על גיבוש המלצות לשרים בנושא פיקוח על מחירים.

לאחר קבלת ההתייחסויות השונות במסגרת הליך השימוע, תקיים הוועדה דיון ותגבש את המלצתה הסופית. המלצה זו תובא בפני שרי הכלכלה והתעשייה, והאוצר והם יידרשו להחליט בנושא בהתייחס להמלצת הוועדה והעמדות השונות שהועלו בהליך השימוע.