תא״ל הרב איל קרים
תא״ל הרב איל קריםצילום: דובר צה״ל

בצה"ל ישתמשו בפתרונות ההלכתיים המהודרים לרכישת ירקות ופירות בשנת השמיטה תשפ"ב, ומבלי לייבא תוצר מחקלאות חו"ל.

במכתב ששלח הרב הצבאי הראשי תא"ל הרב אייל קרים לרבנים הצבאיים והגיע לידי ערוץ 7 תיאר הרב קרים את סדרי העדיפויות בצה"ל בשנת השמיטה. לפי התרחישים שצופים בצה"ל - לא יעלה הצורך לרכוש יבול חו"ל בהיקפים נרחבים בשנת השמיטה.

הרב קרים הדגיש כי "בכל תרחיש חקלאות ישראלית תתועדף על פני יבוא מחו"ל. למעט ירקות המיובאים מחו"ל באופן קבוע בכל שש השנים".

בצה"ל ישתמשו ככל הניתן בפתרון ההלכתי של אוצר בית דין, כך שלפחות בתחילת שנת השמיטה חלק גדול מהירקות והפירות בצה"ל יהיו קדושים בקדושת שביעית.

לדברי הרב קרים, "בחודשים הראשונים של השמיטה – הירקות יהיו מאיסום שישית, ומזריעת שישית ולקיטת שביעית על ידי 'אוצר בית דין'. כידוע, אוצר בית דין הוא פיתרון הלכתי שאיננו חף מקשיים, בדיוק כמו היתר המכירה, ובכל זאת בחרנו במתווה שמתעדף את אוצר בית דין על פני היתר המכירה, בעקבות דעתם של פוסקים גדולים וחשובים".

בהמשך שנת השמיטה יתרבה השימוש בצה"ל בפתרון 'היתר מכירה'. "אוצר בית דין בירקות מבוסס באופן מובנה על זריעה בשישית, ועל כן הוא נותן מענה רק לחודשים הראשונים של השמיטה", הסביר. "עם סיום קליטת התוצרת של אוצר בית דין, אנו נעבור להיתר המכירה. על כן, כל האמירות שלפיהן הרבנות הצבאית 'מתנגדת' להיתר מכירה – אינן נכונות".

הרב קרים הדגיש כי "ביחס להיתר המכירה, אנו חושבים שנכון לתעדף את היתר המכירה מ"גבול עולי מצרים", דהיינו מאזור הנגב המערבי. החקלאים בחבל ארץ זה מספקים בכל שש השנים חלק משמעותי מן התוצרת החקלאית במדינת ישראל. היתר המכירה הוא פיתרון שייסדו גדולי עולם, והוא נוהג כבר שמיטות רבות, ובכל זאת יש עדיפות מסויימת להיתר מכירה בגבול עולי מצרים, אזור שבו אין חשש ספיחין".

בנוסף, ככל שיעלה הצורך - בצה"ל ישתמשו גם בהיתר מכירה משאר אזורי הארץ במשך שנת השמיטה. "בכל מקרה הובהר ונקבע מפורשות, שככל שהמתווה הנ"ל (אוצר בית דין בחודשים הראשונים, היתר מכירה מגבול עולי מצרים בהמשך) לא יתן מענה לכל התוצרת הנדרשת לצה"ל, אנו נקלוט היתר מכירה משאר אזורי הארץ, כך שבכל תרחיש חקלאות ישראלית תתועדף על פני יבוא מחו"ל", כתב הרב קרים.

עם זאת, לוחמים חרדים יוכלו להמשיך לאכול פירות וירקות מיבול נוכרי. "מטבחים המשרתים באופן מיוחד את האוכלוסיה החרדית הלוחמת בצה"ל, יתבססו על יבוא מחו"ל", כתב. "מדובר על מעט מטבחים".

עוד הוסיף הרב קרים: "הרבנות הצבאית מקיימת שיתוף פעולה הדוק עם 'אוצר הארץ', שהוא הגוף התורני המלווה את ספק הפרי והירק שזכה במכרז משרד הביטחון, ואנו מברכים על כך".