הפרק הראשון בסדרת סרטוני השמיטה של המועצה האזורית בנימין עוסק במטרות העמוקות והרעיוניות של שנת השמיטה. התורה מלמדת אותנו שבעצם הקרקע איננה שייכת לנו אלא לבורא עולם והוא מצווה עלינו פעם בשבע שנים לשמוט את הקרקע ולתת לה מנוחה.

באופן זה השמיטה מעידה על קדושתה המיוחדת של ארץ ישראל. פאן נוסף העולה בפרק זה הוא הפאן הסוציאלי- חברתי השוויון בין עניים לעשירים.