בפרק השני סוקרים הרב יוסף צבי רימון וד"ר אלישיב (שיבי) דרורי את המלאכות המותרות ואסורות בשנת השמיטה בארץ ישראל בצורה כללית.

בפרק מוזכרים איסורי מלאכות מדאוריתא ואיסורי מלאכות מדרבנן וכן נסקרים בקצרה פתרונות אפשריים להמשך חיותו של השדה בשנת השמיטה.

הפרקים הבאים יעסקו בצורה ממוקדת יותר בכל פתרון ופתרון בשנת השמיטה.