הרב דרור אריה
הרב דרור אריהצילום: יהודה חנימוב

בטור שפורסם בשבוע שעבר יצא הרב אליעזר מלמד נגד תפילת הנערות בתשעה באב בעזרת ישראל עם מחיצה, קרא להסדיר את תפילת הרפורמים שם ולתת להם ספר תורה, בניגוד לעמדה המקובלת בפוסקים.

הוא טען שלוש טענות מרכזיות: א. סביב הר הבית יש להרבות באהבת חינם ולדון את הרפורמים כעמי ארצות לעניין טהרות. ב. המחאה אינה רלוונטית יותר, היא התאימה לראשית המאבק נגד הרפורמים ואילו היום הרפורמים הם עובדה מוגמרת לטעמו. ג. ראינו שבחו"ל, כגון בגרמניה, היה שיתוף פעולה וכבוד הדדי בין האורתודוקסים לרפורמים.

דבריו תמוהים ומחודשים, ובעיקר מנוגדים לפסיקת גדולי הדורות האחרונים, בראשם הרב קוק והרב פרנק זצ"ל, כמו גם לעמדת הרבנות הראשית לדורותיה.

ובאשר לטענות: א. הרפורמים הם אחינו ואנו אוהבים אותם אהבת נפש. דווקא אהבתנו אליהם מכריחה אותנו שלא להתפשר על קדושת הכותל למעננו ובעיקר למענם. אהבה לא נמדדת בהסכמה לתביעות לא לגיטימיות. הנערות הצדיקות והטהורות באו לעזרת ישראל מלאות באהבת אחים ואחיות ואהבת ה' טהורה. אם כבר, אז הן הקורבן. הרפורמים הם אלה שיצרו מחלוקת ופרשו מכלל ישראל, ועליהם ורק עליהם מוטלת האחריות לביזוי המקום. וכאן שואל הבן: האם הם אוהבים ומכבדים אותנו, אחיהם האורתודוקסים? האם במסגד מוסלמי היו נוהגים באופן שהם נוהגים כלפי שריד מקדשנו?

ב. אחרי בקשת המחילה, ההשוואה של הרב מלמד בין עמי ארצות בתקופת המקדש, שהאמינו להם באומרם שנהגו על פי ההלכה ושמרו על טהרות, ובין הרפורמים שאומרים בריש גלי שההלכה לא מעניינת אותם, היא יותר מתמוהה. הרפורמים באים לעקור את ההלכה, עמי ארצות הם עמי ארצות. כשחילוני מגיע לכותל הוא מכבד את כללי ההלכה, הוא לא מוריד מחיצות ולא נכנס לעזרת הנשים. כך גם אישה חילונית אינה קוראת בקולי קולות בתורה, היא מתעטפת בצניעות במקום להתעטף בטלית.

ג. בנושאים הקשורים לכלל ישראל ישנה סמכות אחת והיא הרבנות הראשית לישראל, שכיהנו בראשה ענקי ענקים והיושבים בראשה נאמנים לפסיקותיהם. בנושא הרפורמים התווה מרן הגראי"ה קוק זצ"ל דרך ברורה שאסור לתת להם כל הכרה, קל וחומר ברחבת הכותל המערבי שריד בית מקדשנו. הוא חזה את מה שגלעד קריב אמר לפני שנים מעטות בריש גלי: המטרה היא לא הכותל, המטרה היא טשטוש הזהות. אלא שהכותל הוא סמל חי של הקודש, הוא הלב הפועם של האומה. אם אותו יצליחו הרפורמים לטשטש, אז הדרך להחדרת הרפורמה בכל המדינה היא קצרצרה ומהירה.

ד. פסיקת הרבנות הראשית לדורותיה, כמו גם גדולי הפוסקים, קבעה שהכותל המערבי קדוש לכל אורכו, כולל הרחבה הדרומית הנקראת עזרת ישראל, ויש לנהוג בה כבקדושת הכותל. הרפורמים מחללים את קדושת המקום. בנוסף לכך, המטרה הסופית שלהם היא הגבהת הרחבה וגרירת המסורתיים שבאים לבר מצוות וכדומה להתפלל בערבוביה.