הרבנים הראשיים לישראל, הרב יוסף והרב לאו
הרבנים הראשיים לישראל, הרב יוסף והרב לאו צילום: דוברות הרבנות הראשית

נציגי הרבנות הראשית מחרימים מזה זמן את הכנסת, ככל הנראה על רקע המחלוקת עם הממשלה סביב חוק הדיינים.

בהמשך לחשיפת ערוץ 7 היום (חמישי) לפיה הנהלת בתי הדין הרבניים לא שלחה במכוון נציג לכנסת מאז החלו לדון בחוק בועדת החוקה, מתברר שגם נציגי הרבנות הראשית שהוזמנו פעם אחר פעם, לא טרחו להגיע. זאת, למרות שבוועדה שבו והפצירו ברבנות לשלוח נציג מטעמה.

גורמים בוועדת החוקה אמרו כי מדובר בהתנהלות בלתי נסבלת. "זו חוצפה שגוף ממשלתי שמוזמן לועדה לא מגיע ובוחר להחרים את מוסד הכנסת והדבר לא יעבור בשתיקה".

נציין כי לפני כשנתיים, יו"ר הכנסת דאז, ח"כ יולי אדלשטיין החליט כי יופעלו סנקציות נגד משרד או אדם שהוזמן לדיוני הכנסת ולא התייצב.

על פי ההחלטה, "אם לא היתה הצדקה סבירה לאי־התייצבותו של נושא משרה או ממלא תפקיד בוועדות הכנסת, היא תהיה רשאית לשלול את היתר הכניסה הקבוע שלו למשכן; לשלול את היתר הכניסה עם רכב; לאסור על כניסתו למשכן הכנסת; לפעול בדרכים אלה גם ביחס לממונה על אותו נושא משרה ולקבוצת אנשים מאותו משרד או גוף; להגיש קובלנה משמעתית בפני האחראי על המשמעת בגוף שבו עובד נושא המשרה; ולהמליץ בפני יושבי ראש ועדות הכנסת לא לכלול בסדר היום של הוועדות דיונים בנושאים שמקדם אותו משרד או גוף שהנציג מטעמו לא התייצב בוועדה".

מהרבנות הראשית לא נמסרה תגובה.

מהנהלת בתי הדין הרבניים נמסר: "החלטות הממשלה מחייבות את הנהלות המשרדים ויחידות הסמך. הנהלת בתי הדין הביעה את דעתה לעניין החוק בטרם התקבלה החלטת ממשלה. לא התקבל אישור להביע עמדה מסתייגת בדיוני ועדת חוקה, ולכן לא היה טעם לשלוח נציג של ההנהלה".