נתניהו ונבחרי הליכוד
נתניהו ונבחרי הליכודצילום: Olivier Fitoussi/Flash90

מבקר הליכוד עו"ד שי גלילי שלח מכתב חריף אל יו"ר וחברי מזכירות הליכוד, בו הוא מזהיר כי יש פגמים בהצעת ההחלטה שתמנע מ"פורשים" לשוב לשורות התנועה ב- 8 שנים הקרובות.

"על אף שעיקרון לכשעצמו שבתוכן הצעת ההחלטה לעיל הוא עקרון נכון וצודק לגופו", כותב גלילי במכתבו, "אינני רואה הכיצד מזכירות המפלגה יכולה או מוסמכת לקבוע עקרון מסוג זה, בשעה שההחלטה עצמה עומדת בסתירה להוראות חוקת המפלגה, והיא אף מצמצמת נורמה מהותית המעוגנת בחקיקה ראשית, וזאת באין כל הסמכה מפורשת למזכירות לעשות כן".

גלילי ממשיך וכותב, "הזכות של "לבחור ולהיבחר" במפלגת הליכוד, הינה זכות הנשאבת במישרין מהוראות חוקת המפלגה (המהווה את החקיקה הראשית בדין המפלגתי). חוקת המפלגה קובעת את התנאים וההסדרים שבעטיים יוכל חבר לבחור ולהיבחר למוסדות המפלגה ולגופים חיצוניים, מבלי שהחוקה האמורה העניקה סמכות פונקציונאלית לגוף כל שהוא במפלגה להוסיף תנאים או הגבלות כנגד זכות זו. יצוין כי אפילו מרכז המפלגה (שהינו הגוף המחוקק במפלגה) איננו רשאי לקבל הצעת החלטה מסוג זו שהוצעה, ולגרוע מהנורמות והזכויות הקבועות בחוקה, מבלי לקיים את הפרוצדורה של תיקון או שינוי החוקה עצמה".

לסיום כותב גלילי במכתבו, "נוכח כל אשר תואר לעיל, במצב המשפטי הנוכחי, אין זה בסמכות מזכירות המפלגה לקבל את הצעת ההחלטה לעיל, אשר עומדת בסתירה להוראות החוקה, ושיש בה כדי לצמצמם ו/או להגביל את הנורמות שחוקקו בתוכנה, קל וחומר לכשמדובר בזכות יסוד חוקתית בדמות האפשרות "לבחור ולהיבחר" למוסדות המפלגה ולהימנות בין נציגיה. ואדגיש, שהגם העיקרון שברצון יו"ר המזכירות להציע במסגרת הצעת ההחלטה לעיל, הינו עקרון חשוב, ראוי וצודק לגופו, חוששני כי לשם עקרון זה יש צורך ב"הליך של המוסד לביקורת תיקון חוקה", ואין הדבר יכול להיעשות בדרך או באמצעות "החלטה מנהלית" מטעם מזכירות המפלגה. אשר על כן, ולאור כל המוטעם לעיל, הנני להציג בזאת את הפגמים הקיימים בהצעת ההחלטה האמורה ולהתריע בפניכם בדבר חוסר חוקיותה, בבחינת "לפני עיוור לא תיתן מכשול".

אמש פרסמנו כי חברי מרכז הליכוד יאיר אילני מפתח תקווה ויאיר דוידי מרמת גן דורשים לכנס את המרכז כדי לאשר את השינוי שאותו מקדם יו"ר התנועה בנימין נתניהו בניסיון למנוע מאנשי תקווה חדשה לחזור לליכוד.

"אנו חברי מרכז הליכוד החתומים מטה דורשים את כינוס מרכז הליכוד לטובת דיון והצבעה שמית לטובת הוספת סעיף 18 ב' בחוקת הליכוד ומתנגדים להעברת ההחלטה במחטף מהיר במסגרת מזכירות הליכוד ביום חמישי", אמרו אילני ודוידי. לדברי השניים, החלטה כזו דרושה הסכמה של חברי מרכז הליכוד ולא רק של מזכירות הליכוד.

את ההחלטה החדשה מנסים להעביר בכירים במפלגה, ביניהם חברי הכנסת מיקי זוהר, ניר ברקת וישראל כ”ץ, החוששים כי אחרי עידן נתניהו אנשי ‘תקווה חדשה’ ינסו לחזור לליכוד.