איילת שקד
איילת שקד צילום: Olivier Fitoussi/Flash90

ועדת שרים לענייני חקיקה אישרה היום (א') את הצעת החוק של שרת הפנים, איילת שקד, חוק התכנון והבניה (חלופת שקד לתמ"א 38).

בהמשך להחלטת המועצה הארצית לתכנון ולבנייה לפיה, תכנית המיתאר הארצית לחיזוק מבנים מפני רעידות אדמה (תמ"א 38) תסתיים ב-1 באוקטובר 2022. קודם תיקון חקיקה כחלופה לתמ"א 38, בו אושר לאפשר מתן מענה חלופי לצורך קידום ומתן אפשרות לחיזוק מבנים, על ידי הרחבת סמכויות הועדות המקומית לאשר תכניות כאמור במסגרת תכנית בסמכותן.

תמצית התיקונים:

מסלול חיזוק באמצעות הריסה ובניה מחדש, שבמסגרתו ניתן יהיה לאשר תכנית בסמכות כל ועדה מקומית, תוך קביעת סמכות לתוספת זכויות בניה ומתן אפשרות לעירוב שימושים סחירים וציבוריים.

מסלול לחיזוק על דרך תוספת ועיבוי הבניה בבניין קיים, וזאת ככל שעלה על ידי הועדה המקומית כי הדבר עדיף מאשר ביצוע החיזוק במסלול הריסה ובניה מחדש, תוך קביעת סמכות לתוספת זכויות בניה ומתן אפשרות לעירוב שימושים סחירים וציבוריים.

אפשרות לאשר בתכנית בסמכות הועדה המקומית, הגדלת שטחי בנייה במגרשים אחרים המיועדים למגורים, בתנאי שהתכנית כוללת ביצוע עבודות חיזוק במבנה הטעון חיזוק, זאת בשיעורים.

קביעת כללים לעניין חבות בהיטל השבחה על תכניות.

כמו כן, על מנת לייעל ולזרז את יישום התכנית, תהיה סמכות, במסגרת החלטת הוועדה המקומית לאשר את התכנית, להחליט גם על מתן היתר לפי התכנית וזאת בכפוף לתקנות שיותקנו על ידי שר הפנים שייכללו הוראות בנוגע להליך זה.

עוד באותו נושא:

בנוסף יתקיים הסדר עדכני ויעיל, בנוגע לצורך שעלה בקביעת יעוד ציבורי בחלק ממבנה. זאת על מנת לתת מענה לאתגרים וליעדים שבפניהם עומדים מוסדות התכנון. אתגרים אשר במסגרתם נדרשים מוסדות התכנון, בשל מחסור בשטחי קרקע פנויים, לפעול ולאפשר את קידום הפיתוח, תוך הבטחת צרכי הציבור הנדרשים בחלק ממבנה סחיר. הוראה זו נדרשת, בין היתר, לצורך קידום ואישור התכניות בסמכות הועדה המקומית לצורך חיזוק מפני רעידות אדמה.

במסגרת הוראות אלו יקבע מנגנון נוסף, לפיו מוסדות התכנון יהיו מוסמכים לכלול הוראה בתכנית מפורטת, הכוללת יעוד של חלק מהמבנה החדש לצורכי ציבור, כי אותו חלק המיועד לצורכי ציבור כאמור, לאחר שיבנה, יועבר וירשם על שם הרשות הציבורית.

"חלופת שקד לתמ״א 38' מהווה מתווה אופטימלי שגובש לאחר תהליך חשיבה מעמיק. החלופה מדגישה את הצורך בקידום תכניות לחיזוק מבנים, התחדשות עירונית ותגדיל את היצע הדירות. החלופה תספק פיתרון לכל האינטרסים הקיימים ותייצר יציבות וכיוון ברור לכלל הגורמים הרלוונטיים. תספק מענה לחסרונות התמ"א הידועים היטב, תייצר ודאות במשק ותגדיל את הכדאיות הכלכלית. במקביל, החלופה תביא עמה ראייה רחבה וכוללת מבחינה תכנונית וסביבתית לצד יעילות וקיצור פרקי הזמן הנהוגים כיום", אמרה שקד.

מצאתם טעות בכתבה או פרסומת לא ראויה? דווחו לנו