הפרק השלישי בסדרת סרטוני השמיטה של המועצה האזורית בנימין עושה סקירה כללית של כלל מסלולי הפתרונות ההלכתיים לשמירת שמיטה כהלכתה.

בפרק זה מוזכרים הפתרונות האפשריים לשמירת שנת השמיטה בארץ ישראל כמו הוברה- נטישת השדה, היתר מכירה, אוצר בית דין, חממות ומצע מנותק.