הרב שלום כהן
הרב שלום כהן צילום: יעקב כהן

נשיא מועצת חכמי התורה של ש"ס ראש הישיבה חכם שלום כהן יצא הבוקר (ג') בקריאה מיוחדת לציבור המבוגר בישראל ליטול את מנת החיסון השלישית.

הקריאה מתפרסמת בעיתון 'הדרך', ביטאונה של תנועת ש"ס, המחדדת את החובה לכל מי שנקבע שיקבל את החיסון השלישי כי הדבר ברור שעליו לעשות זאת. כמו כן שב ראש הישיבה ומחדד את ההוראה הכללית לקבלת החיסון, גם לבני הנוער.

להלן נוסח המכתב המלא: "הנה ידוע כי תורתנו הקדושה תורת חיים היא ומצווה אותנו 'וחי בהם', ועוד הורתנו התורה "ורפא ירפא" ודרשו חז"ל "מכאן שניתנה רשות לרופא לרפאות" (בבא קמא פה.) ובחסדי ה' החונן לאדם דעת, נמצא החיסון כנגד נגיף הקורונה.

"וכבר גילינו דעתנו דעת תורה לאחר ההיוועצות עם הרופאים והמומחים בתחום, כי על כל אחד ואחד ליטול את החיסון ואף בקרב הגילאים הצעירים שאושרו בכך. ועינינו הרואות את ישועת ה' כמה נפשות מישראל ניצלו מכך, ובפרט ששבנו אל חצרות בית ה' כבתחילה בפתיחת בתי המדרש והישיבות וקול התורה נשמע ברמה.

"והן עתה, נוכחו אנשי הרפואה לדעת כי יש צורך במנת חיסון שלישית למבוגרים על מנת להקדים רפואה למכה ולמנוע חלילה התפשטות המגיפה. והדבר ברור כי כל אדם אשר נקבע כי יטול את החיסון השלישי עליו לעשות כן כהוראת גורמי הרפואה", מסכם הרב כהן את מכתבו.