נורית קנטי
נורית קנטי צילום: נירי גתמון

ארגון העיתונאים פנה ליועץ המשפטי לממשלה ד"ר אביחי מנדלבליט באמצעות היועצים המשפטיים ד"ר עו"ד מורן סבוראי ועו"ד אמיר בשה והביע נחרצות את התנגדותו לסגירת גלי צה''ל.

בארגון אמרו כי הם אינם מתנגדים לביצוע שינויים שיכולים להיערך במבנה התחנה תוך שמירה על מעמדה כמשדר ציבורי.

ארגון העיתונאים מציע בין היתר את השינויים הבאים: "לפעול להקמת ועד מנהל עצמאי לגלי צה"ל בדומה למועצת תאגיד השידור הציבורי; למנות עורך ראשי לצד מנהל התחנה ולבצע הפרדה מבנית בין שני התפקידים; להבטיח אוטונומיה מלאה בתחום חופש העיתונות לעורך הראשי ולעיתונאים בתחנה, בכפוף לקוד האתי של מועצת העיתונות ושל גלי צה"ל; לייצר תקציב קבוע ושקוף שיעמוד לטובת התחנה ויאפשר את המשך הפעלתה; התאמת כוח האדם של התחנה למשימות העומדות לפתחה, ויצירת הפרדה בין החיילים לבין האזרחים.

"גל"צ בהיותה גוף משדר ציבורי נוסף, מגבירה את הפלורליזם בשידור הציבורי בישראל, ובכך – תורמת למגוון הדעות, לחופש העיתונות ולחופש הביטוי במיטבו. כל אלה יקרים מפז לדמוקרטיה הישראלית, בכלל ובפרט בימים הלא-פשוטים העוברים עליה, תוך ניסיונות שונים לפגוע – בין היתר – באושיות הדמוקרטיה ובין היתר בחופש העיתונות''.

בארגון העיתונאים טענו עוד כי החלטה לסגור את התחנה או לשנות מהותית את מעמדה עלולה לפגוע בחופש הביטוי, בחופש העיתונות ובזכות הציבור לדעת. ''החלטה כאמור גם פוגעת, או עלולה לפגוע, בחופש העיסוק של עיתונאים.

"החלטה בעניין סגירת התחנה או שינוי מהותי במעמדה או באופייה צריכה להיעשות – אם בכלל - רק לאחר דיון ציבורי של ממש ולאחר שהדברים יובאו בפני בית המחוקקים הישראלי. עמדה זו נשענת על מעמדה הציבורי של התחנה, בהיותה משדר ציבורי בעל חשיבות סגולית בציבוריות הישראלית; על העובדה שברבות השנים עוגן מעמדה של התחנה בחקיקה ראשית, גם אם לא מקיפה, של הכנסת; וכן על הכללים הנובעים מהמשפט המינהלי-ציבורי בדבר חוקיות המינהל, וחשיבות עריכתם של הסדרים ראשוניים, בידי כנסת ישראל".

יו"ר ארגון העיתונאים נורית קנטי: ״היועץ המשפטי לממשלה הוא שומר סף וככזה אנו מצפים שישלב במכלול השיקולים את המשמעות הדרמטית שבסגירת תחנת שידור ציבורית. מעבר לעובדה שסגירה תגזול מהציבור שידור שנועד לשרת אותו, זו תהיה פגיעה אנושה גם בחופש הביטוי ובחופש העיתונות. את הקלקולים בגלי צה"ל ניתן וצריך לתקן״.