נתב"ג - זירת ההסתננות. ארכיון
נתב"ג - זירת ההסתננות. ארכיוןצילום: יוני קמפינסקי

המרכז למדיניות הגירה ישראלית הניח על שולחנה של שרת הפנים דו"ח חדש שחושף את תופעת הזיוף של מסמכי שוהים בלתי חוקיים, תופעה שלא זוכה למענה אכיפתי בזירה הפלילית.

על הדו"ח ותוכנו שוחחנו עם ד"ר יונה שרקי, היועץ המשפטי של המרכז למדיניות הגירה ישראלית, שמספר: "נוכחנו לראות בשנים האחרונות, בעקבות מעקב שביצענו אחרי בית הדין לעררים, שלמעשה מהגר בלתי חוקי שנתפס עם אשרה מזויפת או מסמכים מזויפים, הסנקציה היחידה שאיתה הוא מתמודד היא הגירוש מישראל. אף אחד לא מעמיד אותו לדין על פי דיני העונשין על עצם אחזקת מסמך מזויף".

"יש שני שלבים שבהם שוהה בלתי חוקי משתמש באשרה מזויפת, או בעת כניסתו ארצה או בעת שהותו בישראל על מנת להמשיך לשהות כאן. אם הא נתפס על ידי בקרי הגבול בנתב"ג תופסים אותו ואומרים לו שאסור היה לו להגיע עם אשרה כזו ושולחים אותו חזרה הביתה בלי ענישה. זה גורם לכך שמחזיק האשרה המזויפת חושב לעצמו 'אם אצליח אצליח, ואם לא, לכל היותר יחזירו אותי לארצי'".

"המשמעות היא זילות החוק הישראלי וזילות של מערכת האכיפה הישראלית. הדבר מחזק גם את האופן שבו שוהים בלתי חוקיים רואים את מערכת הישראלית כרכרוכית, וכך אין סיבה שיתייחסו ברצינות לחקיקה הישראלית", אומר ד"ר שרקי.

הליך איסוף הנתונים שבוצע על ידי המרכז למדיניות הגירה חשף התנהלות תמוהה שאינה מרכזת מידע אמתי אודות מספר המסתננים המשתמשים באשרות מזויפות. "ביקשנו את הנתונים מרשות האוכלוסין וקיבלנו תשובה על אנשים שנתפסים בעת כניסתם לישראל. הסבירו שהיות והם נתפסו במעבר הגבול ולא הספיקו להיכנס לישראל, לא טורחים להגיש תלונה במשטרה נגדם. כך שזה אפילו לא מתועד", אומר ד"ר שרקי המציין כי מדובר במאות מקרים בשנים האחרונות.

עוד הוא מספר אודות החסר החמור בנתונים אודות הנתפסים כאשר הם כבר שוהים בישראל. "ביקשנו נתונים על מה שקורה בתוך ישראל וקיבלנו תשובה שאת הפילוח הזה בכלל לא בודקים. בדקנו ועלינו על עשרות מקרים, וללא יוצא מהכלל ראינו שאנשים כאלה לא עומדים לדין על אחזקת מסמך מזויף

בדו"ח שהגיש המרכז לשרת הפנים מספר המלצות לפעולה לבלימת התופעה: "ראשית, אכיפת הדין הפלילי והסנקציות הקבועות בחוקי הכניסה לישראל. לצד זה אנחנו ממליצים להפוך את מערך האשרות למערך ביומטרי מקוון, שאפשר יהיה להתחקות דרכו אחר אמיתות האשרות, מי שהנפיק אותם ועל סמך אילו מסמכים שאומתו ונמצאו מבוססים נכתבו המסמכים הללו. כל אלה לא נעשים היום".

"בנוסף, המלצנו לשרה להפעיל מערך קנסות. לא רק העמדה לדין ופסיקת מאסר או משמורת עד הגירוש מישראל, אלא לקבוע קנס שיחייב את נושא התעודה המזויפת. אם נעשה זאת הקנס ירדוף את השוהה הבלתי חוקי גם במדינת המוצא שלו, מה שמרתיע יותר משבועיים שלושה במשמורת".

מהנתונים שנאספו במרכז עולה כי "מדובר בעיקר ביוצאי ברית המועצות לשעבר. אלו אנשים שיש להם תשתית ויש להם מהלכים עברייניים שמקלים עליהם את ההסתננות לישראל ואת זיוף המסמכים הן במדינת המוצא והן בישראל. לכן אנחנו עדים לתופעה הרבה יותר נרחבת מאשר אצל מסתננים מגינאה אריתריאה וסודן".