הפרק החמישי בסדרת סרטוני השמיטה של המועצה האזורית בנימין עוסק במסלול היתר המכירה.

היתר מכירה הינו מכירת הקרקע לגוי בשנת השמיטה. בזמן שהקרקע שייכת לגוי פקעה ממנה קדושת שביעית וכך אדמה זו פטורה מהלכות השמיטה וניתן לעבוד בה. במצב של היתר מכירה מלאכות מדאורייתא אסורות ליהודי לעומת מלאכות דרבנן שמותרות לו.

פתרון היתר המכירה בא לענות על צורך להמשיך ולעבוד את האדמה בתקופות בהן מורכב להשבית את עבודת האדמה למשך שנה שלמה.