גן השלושה - הסחנה
גן השלושה - הסחנה צילום: מנו גרינשפן

11 חברי כנסת מ-3 מפלגות שונות יזמו יחד הצעת חוק שתסמיך מפורשות ואף תחייב את רשות הטבע והגנים לקבוע שעות מסויימות לרחצה נפרדת בשמורות הטבע.

כזכור, בשנת 2019 הודיעה רשות הטבע והגנים לציבור הדתי והחרדי שתתאפשר רחצה נפרדת בחלק מהגנים הלאומיים ובשעות מסויימות. עוד בשלבי הפיילוט, משרד המשפטים מנע מרשות הטבע והגנים להמשיך אותו והם נאלצו להקפיאו.

משרד המשפטים, באמצעות המשנה ליועמ"ש דאז דינה זילבר, טען כי לרט"ג אין סמכות לקבוע הפרדה מגדרית במרחב הציבורי שאמור להיות פתוח לכל.

לקראת ההכרעה בסוגיה על ידי היועמ"ש לממשלה אביחי מנדלבליט, חזרו והדגישו ברשות הטבע והגנים כי יש להם סמכות לקבוע הפרדה שכזאת בתנאים המוגדרים בחוק, וכי אין צורך בחקיקה על מנת לאפשר שעות הפרדה מגדרית באתרים הלאומיים.

אולם, חברי הכנסת יזמו הצעת חוק שתסדיר את נושא ההפרדה בשמורות הטבע בהן יש ביקוש לכך. בהצעת החוק מבקשים חברי הכנסת לקבוע כי "מליאת הרשות לשמירת הטבע והגנים הלאומיים תקבע בכללים מועדים לרחצה נפרדת לגברים ולנשים בגנים לאומיים ובשמורות טבע אשר יש בהם מקומות המיועדים לרחצה".

חברי הכנסת הדגישו בהצעת החוק כי "לוחות הזמנים לרחצה נפרדת יקבעו בהתחשב בביקוש לרחצה נפרדת בקרב האוכלוסיות המעוניינות בכך, וכן בהתחשב בצרכי כלל האוכלוסייה המבקרת באותו אתר".

חברי הכנסת שיזמו את הצעת החוק הם משה גפני, אורי מקלב, יעקב אשר ויצחק פינדרוס מסיעת יהדות התורה. מיכאל מלכיאלי, משה ארבל וינון אזולאי מסיעת ש"ס. שמחה רוטמן, בצלאל סמוטריץ', אבי מעוז ואורית מלכה סטרוק מסיעת הציונות הדתית.

בדברי ההסבר לחוק נאמר: במדינת ישראל ישנם לפחות 20% מהאוכלוסייה מכל הדתות, שמטעמי דת נמנעים מרחצה במקומות שאין בהם שעות רחצה נפרדות, לגברים ולנשים. עקב כך, נמנע מאוכלוסייה זו לבקר ולהשתמש באתרי טבע שיש בהם מקומות רחצה, מכיוון שאין בהם הסדר של שעות רחצה נפרדת לנשים ולגברים".

"כך למעשה אוכלוסיות אלו מופלות לעומת כלל אזרחי המדינה", הסבירו. "ההפליה מתעצמת, כאשר מדובר באתרי טבע ששייכים למדינה, ובפועל אינם מאפשרים לאוכלוסיות אלו לבקר ולהשתמש באתרים, רחצה בטבע, בהתאם לדתם ואמונתם. בכך, המדינה מונעת את השימוש של כלל הציבור במשאבי הטבע ששייכים לכלל הציבור. לאור האמור, מוצע לקבוע בחוק שכל מקום רחצה שמנוהל על ידי הרשות לשמירת הטבע והגנים, יקבעו שעות רחצה נפרדות לנשים ולגברים".

שי גליק מנכ"ל בצלמו מסר: "גם לציבור הדתי בישראל מגיעות זכויות אדם. גם לציבור הדתי מגיע ליהנות משמורות טבע בהתאם לאורח חייו. נמשיך לפעול למען זכויות אזרחי ישראל ללא כל אפלייה בין אף מגזר וגזע".