רון דה סנטיס
רון דה סנטיס Photo: Eyal Mass

בעוד תלמידי בתי הספר בארה"ב יחזרו בקרוב לכיתות הלימוד, מנהלי בתי הספר יעמדו בפני דילמה חדשה – האם לכפות עליהם לעטות מסכות הגנה במהלך השיעורים בכיתה ולהסתכן באי קבלת שכר?

מושל פלורידה, רון דה סנטיס, הוציא צו האוסר על מנהלי בתי הספר בפלורידה לכפות על התלמידים לעטות מסכות פנים במהלך השיעורים בבתי הספר. אלא שחלק מהנהלות בתי הספר במדינה כבר הודיעו כי יסרבו להוראה וידרשו מהתלמידים לטעות מסכות פנים כאשר הם בכיתות.

בתגובה, איים דה סנטיס כי מנהלים שיפרו את הצו שלו, מסתכנים באי קבלת שכר עבור עבודתם ותקציבים עבור בתי הספר אותם הם מנהלים.

בהודעת דה סנטיס נכתב: "מימון החינוך נועד להועיל בראש ובראשונה לתלמידים ולא למערכות. באשר להשלכות הכספיות בעקבות אי-עמידה בחוק המדינה בנוגע לכללים אלה, ובסופו של דבר פגיעה בזכויותיהם של ההורים לקבל החלטות בנוגע לחינוך ובריאות ילדיהם, זו תהיה זכותה של מועצת החינוך של המדינה להתאים את כל ההשלכות הכספיות לעבירה שבוצעה. למשל, מועצת החינוך של המדינה תוכל לעצור את משכורתם של המפקח המחוזי או של חברי מועצת בית הספר, כאמצעי מותאם אישית למקבלי ההחלטות שהובילו להפרת החוק".

כאשר הנפיק את הצו האוסר על חובת עטיית מסכות בכיתה, טען דה סנטיס כי "ההנחיה של המרכז האמריקאי לבקרת מחלות ומניעתן היא חסרת הצדקה מדעית ואינה מבוססת".

אלא שבחלק מבתי הספר בפלורידה כבר הודיעו המנהלים כי יסרבו לצו של דה סנטיס, וידרשו מתלמידים לעטות מסכות פנים בכיתות. המפקחים על מערכת החינוך במחוזות ליאון ואלחואה הודיעו כי הורים יידרשו להציג מכתב מרופא האוסר על ילדיהם לעטות מסכות פנים מסיבות בריאותיות, אחרת התלמידים יידרשו לעטות את המסכה בכל שהותם בכיתה. אחד המנהלים אמר כי "אי אפשר לשים תג מחיר על חייו של מישהו, כולל המשכורת שלי".