בית ספר
בית ספרצילום: ISTOCK

ועדת החינוך של הכנסת אישרה היום (ד') את טבלת תשלומי ההורים לשנת הלימודים הקרובה (תשפ"ב).

הטבלה כוללת את כל הפעילויות החינוכיות, זאת בהתאמה לתכנית הלאומית, לפיה מערכת החינוך תפעל בשנה הקרובה ברצף ובשגרה.

שרת החינוך ד"ר יפעת שאשא ביטון החליטה בשיתוף עם יו"ר הנהגת ההורים הארצית, מירום שיף, על הגדלת קרן המלגות לתלמידים בעוד 30 מיליון ₪, כך שהיא תתרחב ותעמוד בשנה הקרובה על 130 מיליון ₪. קרן זו תסייע במימון השירותים החינוכיים (הכוללים, בין היתר: מימון טיולים וציוד לימודי) לתלמידים מרקע כלכלי חברתי נמוך ולתלמידים שהוריהם נפגעו כלכלית מאירועי הקורונה.

כמו כן, השרה נענתה לבקשת יו"ר הנהגת ההורים הארצית להפחית את עלות המסיבות הכיתתיות מ- 24 ₪ ל- 8 ₪. מהלך זה אושר היום על ידי ועדת החינוך של הכנסת. יתר התשלומים (טיולים שנתיים, סיורי של"ח, מסיבות סיום, סל תרבות, השאלת ספרי לימוד, ועד הורים יישובי והנהגת הורים ארצית) יישארו ללא שינוי. הם נותרו כפי שהיו עוד טרם פרוץ הקורונה.

לצד אלה תחודש פעילות הועדה המשרדית שהוקמה בשנת 2019 לשם בחינת מתווה תשלומי ההורים.

במשרד מציינים, כי במסגרת דיוני התקציב, הצליחה שרת החינוך, ד"ר יפעת שאשא ביטון, להביא בשורה חשובה לציבור ההורים בהקלת נטל התשלומים. בתי הספר של החגים (חנוכה ופסח) וכן מסגרות ניצנים-צהרונים נכנסו לבסיס התקציב של משרד החינוך. המשמעות היא שהמסגרות החינוכיות המשלימות הללו יהוו חלק בלתי נפרד משגרת הלימודים השוטפת של מערכת החינוך. מדי שנה ההורים יקבלו סבסוד בגין השתתפות ילדיהם במסגרות הללו.

לצד אלה, גייסה שרת החינוך 300 מיליון ₪ לטובת צמצום הפערים הרגשיים, החברתיים והלימודיים שצברו התלמידים לאורך הקורונה. תקציב זה יאפשר, בין היתר, לתת לתלמידים תגבור לימודי ומענים רגשיים ממוקדים באופן פרטני או במתכונת קבוצתית.

בנוסף לאלה, גויסו 200 מיליון ₪ נוספים לצורך ביצוע הפעימה הראשונה למסגרות הגיל הרך, במסגרת הסדרת מעמדן הלאומי והעברתן לאחריות וסמכות משרד החינוך. במסגרת תקציב זה יגבש המשרד מנגנון לצורך פיקוח ובקרה אחר המסגרות – בטיחות, ביטחון, תברואה ופדגוגיה.

תשלומי ההורים שאושרו:

בגני הילדים: 253 ₪

בבתי הספר היסודיים:
• בכיתות א'-ב': 540 ₪
• בכיתות ג'-ד': 565 ₪
• בכיתות ה': 691 ₪
• בכיתות ו': 901 ₪

בבתי הספר העל יסודיים (חטיבה עליונה):
• בכיתות ז'-ח': 1,026 ₪
• בכיתות ח' (א-ח): 1,151 ₪
• בכיתות ט' (שש שנתי): 1,042 ₪
• בכיתות ט' (חט"ב עצמאית): 1,167 ₪
• בכיתות י'-יא': 1,219 ₪
• בכיתות יב': 1,372 ₪

לטבלה המלאה לחצו כאן