הרב יצחק יוסף
הרב יצחק יוסף צילום: יעקב כהן

מועצת הרבנות הראשית בראשות הרבנים הראשיים לישראל הרב דוד לאו והרב יצחק יוסף, התכנסה לישיבת חירום בירושלים יחד עם מאות רבנים, בעקבות התוכניות של שר הדתות מתן כהנא בתחומי הכשרות והגיור.

בכינוס הושמעה זעקה נגד כל התכניות של השר כהנא, והרבנים הודיעו כי לא ישתפו פעולה ולא יתנו יד לרפורמות הכשרות והגיור.

הרב יצחק לוי, רבה של נשר וחבר מועצת הרבנות הראשית שהנחה את הכינוס, פתח בהעלאת זכרו של הראי"ה קוק זצ"ל, והביא מדבריו כיצד לחם על חיזוק הרבנות.

הרב יעקב אריאל לשעברה רבה של רמת גן אמר: "הרבנות הראשית היא הסמכות האחת והיחידה וכולם צריכים להתאחד סביבה. זו צוואתו של מייסד הרבנות הראשית הראי"ה קוק, וכולנו צריכים לחזק את הרבנות הראשית שהיא המוסד העליון בכל נושאי הדת".

הרב ישראל יעקב ליכטנשטיין ראב"ד בד"ץ KF לונדון: "זה לא מאבק רק של ארץ ישראל, זה מאבק עולמי, יש לזה השלכות בכל העולם. אם חס ושלום, יצליחו השונאים שלנו, אז כל הרמה של הכשרות בכל העולם מדרדרת. אנחנו רבני חוץ לארץ מחזקים את ידכם, ומתפללים שתצליחו במאבק לשמירה על הרבנות והכשרות. אף פעם לא הייתה סכנה כמו עכשיו".

הרב יוסף שיינין רבה של אשדוד: "אנחנו עומדים על משמר טהרת שלחן ישראל. מי שנכשל חלילה במאכלות אסורות נטמטמם לבו. האם חלילה רוצים לטמטם ליבם של ישראל? אוי לנו. אנחנו התאספנו לחזק את ידיהם של הרבנים הראשיים, של מועצת הרבנות הראשית, לעמוד על המשמר שלא יהיה שינויים. אני עומד כאן כפה של אלפי משגיחים בארץ, שעלולים להיות רעבים לפת לחם. הם בקושי מביאים פת לילדיהם, וגם את המעט הזה הם עלולים להפסיד. נתבקשתי על ידי ארגון המשגיחים גם להרים את קולם בכינוס החשוב הזה".

עוד באותו נושא:

הרב ישראל צבי טאו, נשיא ישיבת 'הר המור' הביא את דבריו של הרצי"ה קוק זצ"ל כשלחם כנגד ניסיונות להצר את צעדי הרבנות הראשית וכי יש בזה חיוב של מסירות נפש. "אשרינו שיש לנו את הרבנים הראשיים. אם אין רבנות ראשית שפוסקת, אז הרפורמים נכנסים, יש חורבן. יש קשיים אבל האמת, דבר ה', זה מה שינצח".

הרב שמואל אליהו רבה של צפת: "אנחנו כבר רואים שרים בממשלה שמדברים על הוצאת רישום הנישואין מידי הרבנות, כל שלושה יקבעו מה גט, מי עגונה ומי לא, כל שלושה יקבעו מה נקרא גיור. אנחנו אומרים להם בתוקף: לא ניתן לכם יד, כל הרבנים לא ישתפו אתכם פעולה. אתה בא לעקור את הכל ברגע אחד? מתוקף מה? מתוקף היותך איש פוליטי? אנחנו הגוף המקצועי במובן הזה, ואנחנו אומרים לך במפורש: טעות בידך. כמו שאסור לרופא לשמוע לפקיד פוליטי איך לנתח ואיזו תרופה לתת, כך אנחנו כאן כדי לומר בצורה ברורה לממשלה: לא נשתף אתכם פעולה. אף אחד לא יתן יד למהלך שנעשה ללא הרבנים הראשיים. לא יאומן כמה הפקרות וחוסר אחריות יש בתכנית הזו".

הרב יוסף אפרתי ראש ביהמ"ד להלכה בהתיישבות אמר: "הגר"ח קנייבסקי מסר 'חדש אסור מן התורה וצריך להיאבק'. הגר"ג אדלשטיין ביקש למסור: 'הדבר פשוט שזכות הקיום של עם ישראל זו שמירת התורה, שמירת הכשרות והגיור'. צריך להבין, הבא לקעקע את זה מקעקע את זכות הקיום של עם ישראל. זה כינוס שבא להתריע: אתם פוגעים בזכות הקיום של כלל ישראל, ועל זה אנחנו צריכים לזעוק היה לא תהיה. אנו אומרים לאותם טועים ומטעים ראו לבל תזכרו לדיראון עולם בהרס התורה, חזרו בכם מדרך זו, אל תתנו ידכם בקודשים להרוס את עם ישראל. זה מאבק על קיום התורה בארץ ישראל".

הרב יהודה דרעי רבה של באר שבע: "אני כבר 22 שנה חבר במועצת הרבנות, מעולם הרבנות הראשית לא הייתה מאוחדת על ידי כלל רבני ישראל, מכל העדות ומכל החוגים, כמו עכשיו. המפתח של כל עיקרי האמונה, של כל עיקרי היהדות זה בכשרות המאכלים. יש מי שלא מתבייש לומר 'מצווה לאהוב את הרפורמים', מה מצווה? לאוהב את מי שרוצה להרוס? כמה מיליוני יהודים הפסדנו בהתבוללות בגלל הרפורמים, אותם לאהוב?".

הרב מיכה הלוי רבה של פתח תקווה: "רב בראש ובראשונה זו מסורת התורה, זו קדושת התורה, שעוברת דרכו כצינור לכל שדרות העם. רב זה לא סתם תואר של מישהו שעבר מבחנים. הראי"ה קוק כתב "הרבנות היא לא פקידות של כשרות". צריך להביע מחאה על כבוד התורה. איך אפשר לומר על מרן הראשון לציון שכולו ספר תורה חי, המונים הולכים לאור תורתו בילקוט יוסף, אפשר לומר חלילה עליו שכביכול יש פה ניגוד עניינים? קוראים לכל הפקידים הניחו לעולם הרבנות, אל תפגעו במסורת, תתנו לנו להמשיך לדאוג מתוך מסורת התורה לעולם הכשרות".

הרב יהושע כץ, רבה של מעלה אדומים: "כל מה שמתרחש בחודשיים האחרונים זו שערורייה. במשך 70 שנה ועוד קודם לכן בנו כאן מערכת מסודרת של רבנות, והכל לתפארת. הכל נבנה נדבך על גבי נדבך, במסירות, שיפרו ותיקנו. הנה באה ממשלה חדשה, והחליטה להרוס עד היסוד את כל מה שבנו חכמים וצדיקים במסירות נפש במשך עשרות שנים. והם יבנו את הכל מחדש, לפי רוחם וטעמם וכמה שיותר מהר. בעקבתא דמשיחא חוצפה יסגא. יש כאן זלזול מוחלט, במה שנבנה במשך שנים רבות, בעמל רב, של אלפי אנשים".

הרב דוד לאו: "בפרשת השבוע רש"י מביא "כדאי הוא מינוי הדיינים הכשרים להחיות את ישראל ולהושיבם על אדמתם", למה דווקא 'מינוי הדיינים'? בהקדמת ה'שב שמעתתא' הוא מביא יסוד שכשיש איזה חטא שנעשה בדבר רשמי, ממוסד, זה חמור פי כמה וכמה כשיש טעות שורשית בעצם המינוי, כשיש הנחייה רשמית, המינוי הוא הצהרה, זה חמור".

הרב ציין כי בעבר יזם הצעה לחיזוק הכשרות באמצעות כך שהחוק יקבע שכל הרבנים המקומיים יפעלו "בכפוף לנהלי הכשרות", ואמר: "מי שהכשיל את זה היו אנשים שכביכול נושאים תואר רב ושכנעו את הח"כים להתנגד כדי שלא לחזק את הרבנות הראשית והם אותם שעכשיו מוחאים כפיים לרפורמה הזו. גם בעניין הגיור, מערך הגיור עושה מאמץ על במסגרת כללי ההלכה, מתוך יראת שמים, להקל כמה שאפשר. אתם יודעים איפה אני רוצה שרבני ערים יצטרפו? בנושא של משפחות מלוות, לפני הגיור ואחרי הגיור. אם באמת אכפת לך הגיור וההתבוללות, בא ותתגייס ותעזור לנו לחזק את הגרים, בעיר שלך, זו הפעולה האמיתית.

"אנחנו נמצאים ביום ג' אלול, יום פטירת מייסד הרבנות הראשית, שהדגיש כי חיי האומה מתחילים ביסוד הגדול הזה. אני מתפלל שהמאה שנים שצויינו השנה ימשיכו לעוד שנים רבות, ונזכה לקדש שם שמים בכל מעשינו, לעשות את הישר והטוב בעיני אלוקים ואדם ולהעביר את שרשרת הדורות הלאה, ולשמר את התורה בטהרתה".

הרב יצחק דוד גרוסמן רבה של מגדל העמק וחבר מועצת הרבנות הראשית: "אם אנחנו נתמיד במה שקורה כרגע, שזה לא יהיה דבר חד פעמי וכל אחד הולך לדרכו, אלא שכולנו נמשיך באחדות הזו עד שבעז"ה הגזירות הללו יתבטלו כולם".

הרב יצחק שלו רבה של ירוחם הקריא את החלטות הכינוס, כשכל רבני ישראל מצטרפים להחלטות מועצת הרבנות הראשית.

את הכינוס חתם הרב יצחק יוסף, נשיא מועצת הרבנות הראשית: "לא שייך שהממשלה והכנסת יתעלמו מכנס כזה היסטורי. אנחנו קוראים מכאן: חזרו בכם, עכשיו חודש אלול, תעשו תשובה. אם חלילה וחס תתקבל הרפורמה שלהם בגיור, נצטרך לדון בעניין פתיחת ספרי יוחסין. הם עושים פילוג בעם ישראל. דיברתי על כך עם עמיתי הגר"ד לאו, שלא ניתן בשום פנים ואופן הכרה לגיור של רבני ערים. איך רוצים לבוא ולהכיר ברפורמים? כמה מיליוני יהודים איבדנו בגללם! באים ורוצים לתת להם הכרה בגיור, בכותל. אני קורא לממשלה, לכל הגופים שמעורבים בדבר, תחזרו בתשובה, אל תהרסו את היהדות בארץ ישראל".

מצאתם טעות בכתבה או פרסומת לא ראויה? דווחו לנו