הרב חיים אמסלם
הרב חיים אמסלם צילום: חזקי ברוך

עם הישמע כי משרד הדתות יוזם סוף סוף תיקונים הלכתיים נדרשים, כנגד העיוות המתמשך בנושא הגיור, הרה"ר לישראל יצאה היום בהודעה "מרעישה" שהיא לא תכיר בגיורים שלא יעשו דרכה.

והנה עוד זריית חול בעיניים מצד מימסד הרה"ר, שהרי זה כבר מעל ארבעה עשורים, מאז שהרבנות שינתה פניה ואימצה את מדיניות הגישות המחמירות בגיור, שאינה מכירה בשום גיור שלא יקבל הכרה תחילה ממנה, ו"רשימות שחורות" של רבנים וראשי קהילות מהארץ ומחו"ל תחת ידיה, וגיורי תלמידי חכמים מובהקים ומפורסמים כבר נפסלו בגבהות לב.

וכאן הטעות החמורה של הרה"ר הגובלת בחילול השם גמור ואיסור אונאת הגר, שהרי מרגע שהגר התגייר בפני ב"ד כשר, הרי הלכה פסוקה "טבל ועלה הרי הוא כישראל לכל דבר", וגם אם חזר לסורו מייד, כפי שכותבים הראשונים, ולזה מסכימים אף המחמירים ביותר, ובאי הכרה בגיור שכבר נעשה כדת וכדין, הרבנות בעצם מגלה פנים בתורה שלא כהלכה, שהיא בעצם מבטלת את הגיור, דבר שאין לו תקדים בפוסקי ההלכה הקדומים, ומלבד שהיא גורמת צער למתגיירים, ועלולה להכשיל אותם באיסורי אשת איש וממזרות.

הרבנות עושה עצמה כאינה יודעת ומתעלמת ממסורת פסיקה של דורות מכל גדולי ישראל בכל הקשת ספרדים כאשכנזים, ובמיוחד מאחד מגדוליה החשובים ביותר מרן הרב עוזיאל זצ"ל, שנקטו לפי צורך השעה והדור בגישה הפוכה לגמרי, היא מסתירה ומעוותת את האמת כדי להצדיק דרכה.

ולא עוד אלא ידוע שבארץ ישראל רוב הבאים להתגייר בזמנינו הינם מ"זרע ישראל", אשר צווחו על זה ככרוכיא חכמי ישראל, שמצוה להשיבם לצור מחצבתם, לקיים "ולא ידח ממנו נידח", מי יגלה עפר מעיניו של מרן הרב עובדיה זצ"ל, אשר דבריו בעניני הגיור ברורים ומפורסמים, כאשר אמרם בפרוטוקול בכנסת ישראל, לעומת הנעשה כעת על ידי ממשיכו.

הרה"ר בהתנהלותה בועטת בפסיקות מרנן ורבנן מרבית גדוליה, שהלכו בדרך הנכונה והממוצעת והיו הזרם המרכזי בחכמי ישראל, ומאמצת את הגישות המחמירות, היא מתנכרת לפסקי קודמיה, בבחינת "מעליבים במלאכי האלקים".

למעשה פסיקתה בעניין אי הכרה בגיורים של בתי דין אורטודוקסים פרטיים, אין לה שום תוקף הלכתי אמיתי, היא בטלה ומבוטלת וכחרס הנשבר שאין בו ממש, אך בעו"ה מטעה את מי שכבר התגייר לחשוב עצמו כגוי ח"ו.

בעידן קיבוץ נדחי ישראל מכל גלויותיהם, מדיניותה אינה מקובלת על רוב עם ישראל, והיא בבחינת גזירה שאין רוב הציבור יכול לעמוד בה, היא גורמת איבה ושינאה בישראל בכלל וכנגד הדת והתורה בפרט, וזה "חילול השם" עצום שלא היה כדוגמתו, ומרבה את ההתבוללות, כי בזמנינו כל החמרה בגיור משמעותה הקלה בהתבוללות.

"אליכם אישים אקרא וקולי אל בני אדם", רבני ישראל וחכמי ההלכה, אל תתנו יד להמשך העוול הנורא הנעשה, אדרבה, יש להביא תקנות וחוקי גיור, שיחזקו את בדק כרם ישראל, ויגרמו קידוש השם.

כותב בכאב רב על עיוות הדין וההלכה

מצאתם טעות בכתבה או פרסומת לא ראויה? דווחו לנו