פרק השישי בסדרת סרטוני השמיטה של המועצה האזורית בנימין עוסק במסלול אוצר בית דין וברעיון הגלום בו.

אוצר בית דין הינו העברת השדה לאחריות בית הדין. בפתרון זה פונה החקלאי לבית הדין ובית הדין ממנה את החקלאי לפועל מטעמו במטע או בשדה.

החקלאי ממשיך במרבית עבודות השדה על מנת לשמור על הקיים ולגדל לטובת כלל עם ישראל. החקלאי מקבל כסף עבור העבודה, בלי קשר לכמות הגידולים, אותם הוא מעביר לבית הדין אלא רק עבור עמלו.

קדושת שביעית חלה על פירות וירקות אוצר בית הדין ויש לנהוג בהם ביתר קדושה, לשים את השאריות בתוך שקית בפח או אפילו לתוך פח מיוחד.