הרב דרור אריה
הרב דרור אריהצילום: יהודה חנימוב

תגובה למאמר "זכותם תגן עלינו"

הרב מידן היקר, שוחחנו טלפונית, ואני כותב את הדברים רק לאחר שביקשתי את רשותך להגיב על מכתבך. שנינו הסכמנו שהממשלה הזו רעה. אך אמרת לי שהנך חושש מגובה הלהבות. גם אני.

הרב הפנה אצבע למכתב הרבנים, אך אחר בקשת המחילה הפתרון אינו שם. מי שאחראי לכל המהומה ויכול לעצור אותה כבר אתמול הוא שר הדתות.

טוב יעשה השר מתן כהנא אם יגיש התפטרות לאלתר ויפיל את הממשלה. בעתיד הוא לא יוכל למשוך כתפיים ולומר שהוא היה רק בורג. יש לו את היכולת לצאת מהממשלה הרעה הזאת, להפיל את ממשלת השינוי לרעה ולחזור למחנה השפוי.

בוודאי הוא באופן אישי מקפיד על כשרות ומסר את הנפש שנים בצבא על הגנת ישראל ועל כשרות המאכלים שהכניס לפיו. אבל את זכויותיו הגדולות הוא עלול לאבד בשל מכירתו את נפשו לאיווט ליברמן.

זה לא סוד שטביעות אצבעותיו של ליברמן במתווה הכשרות. לא לחינם הוא לא מועלה לדיון בכנסת ומוכנס בכפייה בחוק ההסדרים. הדיון כאן אינו על הפן אישי של כהנא. יש כאן דיון ציבורי ומבחינה ציבורית הוא פושע.

כהנא אוכל כשר, אבל הרפורמה שהוא כופה ממש לא כשרה. הוא וחבריו בממשלה הרעה הזאת מצליחים לפגוע לא רק בבריאות שלנו, אלא בכל היקר והקדוש למדינה.

מתן הצליח להכניס את המערכת הרבנית והציבורית לתסיסה גדולה, אין מוקש שהוא לא עלה עליו. שקד מציעה לנו להכיל את המתים והוא מבקש שנכיל את טקס קבורת הרבנות הראשית שהוא מנהל ברוח המפקד ליברמן.

המעשה שכהנא עושה הוא חמור שבעתיים מהמחאה כלפיו בג' אלול. הוא רוצה לקבור גוף חי. נערינו הביעו כלפיו גם את זעקת המתים.

אין חולק שכהנא טייס מוכשר, אך בתפקידו כשר הוא כושל. הקפדתו על כשרות המאכלים אינה תעודת הכשר להחרבת המערך הכללי שעליו אמונים הרבנים הראשיים.

כהנא לא רב ולא פוסק, בסוגיא הכואבת הזו הוא נכנס לורטיגו וטס במהירות לכיוון של התרסקות. חודש אלול עכשיו, ובאמת כדאי להשקיע בחשבון נפש ומיתון הלהבות. מי שהדליק את המדורה יכול לכבות אותה ברגע, להניח את המפתחות ולא לאבד את עולמו.