גן ילדים
גן ילדים iStock

שבועיים לפתיחת שנת הלימודים, ורק מחצית ממעונות היום ומהגנים הפרטיים לגיל לידה עד שלוש שנים, קיבלו אישור להפעיל את המסגרת, כך עולה מנתונים של האגף למעונות יום, בזרוע העבודה שבמשרד הכלכלה והתעשייה שפורסמו בעיתון 'ישראל היום'.

לפי הערכות, יש כיום בארץ כ-10,000 גנים ופעוטונים פרטיים, ומתוכם רק כ-5,200 מוסדות קיבלו אישור הפעלה על פי חוק הפיקוח על מעונות היום. החוק קובע כי על מנת לקבל אישור הפעלה, בעלי מעון של שבעה ילדים ומעלה נדרשים לעמוד בשלושה תנאים: היעדר רישום פלילי לכל מי שבא במגע עם הפעוטות, מבנה הולם וראוי והכשרת הצוות בנושא עזרה ראשונה לפעוטות.

אלא שרבים ממפעילי המסגרות מצפצפים על החוק. בשנה החולפת יצא האגף למעונות יום, בזרוע העבודה של משרד הכלכלה והתעשייה, למבצע פיקוח שבמסגרתו נבדקו כ-3,000 מעונות יום פרטיים. לתשעה מהם ניתנו צווי סגירה מיידיים עקב העסקת אנשי צוות עם רישום פלילי.

במסגרת חוק הפיקוח, הוקם מאגר עם שמות ופרטים של מי שאסור להן לעבוד כמטפלות, וכן של אזרחים שנאסר עליהם לנהל מעונות יום. בשנתיים האחרונות, מאז החל רישום הגנים, נמצאו 502 עובדים ועובדות עם רישום פלילי, שהממונה על אגף מעונות היום אסר את העסקתם. עם אלה נמנו גברים ונשים בעלי רישום פלילי בגין אלימות בכלל ואלימות כלפי קטין בפרט.

בשנה החולפת אושרו גם התקנות של חוק הפיקוח, שקובעות בין היתר את יחס ילד־מטפל/ת המינימלי שאמור להיכנס לתוקפו כבר השנה: יחס מטפל/ת־תינוקות יעמוד על 5:1, יחס מטפל/ת־פעוטות יהיה 8:1, ויחס מטפל/ת־בוגרים 10:1. נוסף לכך, בשנה הבאה עתיד לחול שינוי במספר הילדים המירבי בכל קבוצת גיל, כך שבקבוצת התינוקות יהיו עד 20 ילדים (כיום 22), בקבוצת הפעוטות עד 24 ילדים (כיום 32), ובקבוצת הבוגרים עד 30 ילדים (כיום 35). בשנת 2023 תידרש גם הכשרה ראשונית כדי להיות מועסקים בתפקיד מחנך/מחנכת-מטפל/ת במעון.

אחת הבעיות הקריטיות נוגעת למספר המפקחים שאמורים לאכוף את חוק הפיקוח. מאז שאושר החוק לא נוספו מפקחים, וכיום יש 23 מפקחים שאחראים ל-12 אלף מסגרות - גם מעונות היום המפוקחים (ויצ"ו, נעמת ועוד) וגם המסגרות הפרטיות. בינואר 2022 צפוי האגף למעונות יום לעבור לאחריות משרד החינוך והשרה שאשא ביטון, שהבטיחה מהפך בתחום, ובעצמה היתה אחראית לחוק הפיקוח.

אמיר מדינה, ראש האגף למעונות יום בזרוע העבודה שבמשרד הכלכלה והתעשייה, מסביר את המצב. "מעכשיו אנחנו דורשים הרבה יותר מאנשי צוות ללא עבר פלילי. נמקד מאמץ בנושאים החשובים כמו העמדת כוח אדם ראוי, מרחבים בטוחים, תזונה הולמת ועוד. אנחנו מקבלים מדי יום בקשות להגשת רישיונות למעון, אבל זה עדיין לא מספיק. המדינה עושה סדר בתחום שהיה פרוץ במשך עשרות שנים, ונדרש מכפיל כוח לביצוע המשימה. נדרש גם שיתוף פעולה מההורים. חשוב שכל הורה ידרוש ממנהל המעון להציג רישיון הפעלה שמבטיח תעודת איכות, וכך נצליח להוביל לשינוי אמיתי".